Loopt u als werkgever gevaar bij ondertekenen van werkgeversverklaring?

Als werkgever krijgt u vast weleens het verzoek van een van uw werknemers (met een tijdelijke arbeidscontract) om een werkgeversverklaring te ondertekenen. Ondernemers kunnen wat onzeker worden, als ze een dergelijke werkgeversverklaring moeten ondertekenen. Werkgevers die niet geheel tevreden zijn over het functioneren van de werknemer, twijfelen of een handtekening niet meer betekent dan dat de werknemer een huis kan huren of kopen.

De ondernemer legt geregeld deze vraag aan ons voor. Zijn ze niet direct arbeidsrechtelijk verbonden aan deze werknemer? Staat een dergelijke verklaring gelijk aan een vast arbeidscontract?

Wat is een werkgeversverklaring eigenlijk?
In een werkgeversverklaring worden de inkomsten toegelicht van uw werknemer. Het geeft de hypotheekverstrekker meer inzicht in de financiële positie van de werknemer. Alsnog is de werkgeversverklaring juridisch gezien geen bindend document. De werknemer kan zich niet beroepen op basis van deze verklaring, dat hij recht heeft op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. U ondertekent de werkgeversverklaring namelijk voor een ander extern doel. De werknemer kan zich niet op het standpunt stellen dat er op basis van deze verklaring bijvoorbeeld recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan. Een dergelijke verklaring is in feite niet meer dan een intentieverklaring.

Werkgeversverklaring ander extern doel
Uit de jurisprudentie blijkt dat een werknemer geen rechten kan ontlenen aan een verstrekte werkgeversverklaring. Dat is o.a. bepaald in een uitspraak van de rechtbank in Den Bosch. De rechtszaak handelde over een werknemer die op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst was getreden bij zijn werkgever. De werkgever had diverse werkgeversverklaringen ondertekend. De kantonrechter Den Bosch oordeelde dat de werknemer op basis van een werkgeversverklaring er niet op mocht vertrouwen dat hij daadwerkelijk een dienstverband had voor onbepaalde tijd, aangezien de werkgeversverklaring wordt verstrekt voor een extern doeleinde. De arbeidsovereenkomst werd geacht van rechtswege te zijn geëindigd en de loonvordering van de werknemer werd afgewezen.
Zoals u uit het bovenstaande kunt opmaken, heeft een werkgeversverklaring geen juridische gevolgen voor zowel voor de werknemer als werkgever, als het gaat over de voortzetting van het dienstverband. Als werkgever kunt u de werkgeversverklaring met een gerust hart ondertekenen en de werknemer daarmee behulpzaam zijn.

Tip voor ondernemer
U kunt, om er zeker van te zijn dat uw werknemer deze twee zaken zelf niet met elkaar vermengd, een aparte bericht sturen aan uw werknemer dat het ondertekenen van een werkgeversverklaring geheel los staat van de beslissing om de arbeidsovereenkomst te verlengen of omzetten naar een vast dienstverband. Op die manier voorkomt u mogelijk onduidelijkheden en worden er zeker geen verwachtingen gewekt bij de werknemer.

Als u naar aanleiding van deze blog een arbeidsrechtelijke vraag heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met een arbeidsrechtjurist.

Aantal keer bekeken: 24004

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Marina Lauer on 3 juni 2011 at 7:01pm
Het afgeven van een werkgeversverklaring waar de intentie op staat dat het contract verlengd wordt is niet etisch als je weet dat je het contract niet gaat verlengen. Zeker werknemers met een slechtere positie op de arbeidsmarkt moet je hiermee ook beschermen. Een soort van zorgplicht maar dan niet van de hypotheekverstrekker maar van de werkgever. En voor de hypotheekverstrekker zal een werkgeversverklaring ook minder waarde hebben als deze gewoon maar getekend wordt. Nee ik ben het absoluut niet eens met dit uitgangspunt. Het enige dat klopt is dat er inderdaad geen rechten aan ontleend kunnen worden, maar doe het wel naar waarheid.
Reactie van Jose van der Varst on 2 juni 2011 at 5:24pm
Wij nemen in een dergelijke verklaring altijd de term bij ongewijzigd beleid en ongewijzigde omstandigheden. Nog nooit problemen gehad in de zin van claims door de werknemer .
Reactie van Ruud van Gerrevink on 2 juni 2011 at 1:42pm
@ Dick: "Het strookt immers niet met de eerdere intentie." En daarom schrijf je toch in de aparte "letter of intent" (zoals ook door Behrens aanbevolen) aan de werknemer dat de werkgeversverklaring alleen is ingevuld ten behoeve van de externe beoordeling door de kredietverlener en er verder door werknemer geen rechten aan kunnen worden ontleend.

Ik ben het met je eens dat wanneer er kort na een dergelijke verklaring toch een niet-verlenging van een aok voor bepaalde tijd volgt, de kredietleverancier mogelijk een zaak heeft tegen de werkgever. Echter, de kredietleverancier (wie eist, bewijst) zal hard moeten maken dat de werkgever op het moment van ondertekening al had besloten dat de aok niet zou worden verlengd. Lijkt me een behoorlijke uitdaging.