Organisaties die willen winnen in de huidige en de toekomstige economie moeten wendbaar zijn, zich snel kunnen aanpassen aan de omgeving en daadkrachtig zijn. Naar mijn mening zijn organisaties net zo wendbaar als hun leden of in andere woorden: een team is net zo sterk als de zwakste schakel.

In de laatste jaren zijn veel organisaties bezig met het bouwen van een flexibele schil waarmee de pieken en dalen van de bedrijfsprestaties opgevangen kunnen worden, zonder gedwongen ontslagronden en de gerelateerde kosten. Met name zzp’ers (of andere vormen van tijdelijke arbeidscontracten) worden ingehuurd om de flexibiliteit van het personeelsbestand te waarborgen.

Tweerichtingsverkeer
So far so good, maar ik vrees dat zolang wendbaarheid zich bevindt aan de rand van de organisaties (de schil) in plaats van in de kern, organisaties net zo star blijven als voorheen. Op korte termijn biedt de flexibele schil financiële voordelen, maar op de middel-lange termijn zullen de organisaties die wendbaar willen worden veel meer moeten investeren in de kern om deze wendbaar te maken. De medewerkers in vaste dienst moeten net zo wendbaar worden als hun zzp-collega’s. Kortom, wendbaarheid is tweerichtingsverkeer: van buiten naar binnen en - niet minder belangrijk - van binnen naar buiten.

Iedereen zzp’er?
Zzp’ers worden gebruikt als een voorbeeld van wendbaarheid. Ze worden vaak beschreven als een groep die zich goed heeft aangepast aan de snelle veranderingen in de arbeidsmarkt en de moderne economie. Ze zijn ondernemend, zelf motiverend en hebben hun carrièreontwikkeling in eigen hand. Als dit het geval is, dan zou ik organisaties adviseren om hun medewerkers zo snel mogelijk te transformeren naar zzp’ers. Dan wordt de hele organisatie wendbaar en flexibel, niet alleen de schil. Dit zal ook leiden tot vereenvoudiging van het beloningsysteem, van de administratieve lasten en van collectieve regelingen. Natuurlijk vraagt dit een heel andere aanpak van werven, binden en managen van de nieuwe medewerkers.

Vangnet
Ook moet het stelsel van sociale zekerheid worden aangepast om een arbeidsmarkt te faciliteren met meer mobiliteit en minder zekerheid, gepaard met kortere, steeds veranderde arbeidsrelaties. De flexibiliteit van de arbeidsmarkt moet niet ten koste gaan van het vangnet van sociale zekerheid.

Extreem? Misschien. Maar verschillende organisaties en de sociale partners zijn al bezig met het schetsen van de toekomstige arbeidsmarkt en de bijhorende arbeidsrelaties. Graag hoor ik wat de visie van uw organisatie is op de toekomstige arbeidsmarkt. Ik ben benieuwd.

Aantal keer bekeken: 289

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Ido Shikma on 7 mei 2015 at 2:32pm
Wil, goede opmerking. Hoe wordt de samenwerking (vermogen) gefaciliteerd binne jouw organisatie?
Reactie van Wil Houtzager on 6 mei 2015 at 8:48pm

Ido, je gedachte is interessant mits we het over de flexibiliteit van het individu hebben. Een organisatie is juist een samenwerkingsverband en de wendbaarheid daarvan wordt door meer bepaald dan lenige individuen. Daar is ook een reden voor. Niet de productiviteit van het individu bepaalt de slagkracht van de organisatie maar juist het vermogen tot samenwerken. De vormen die we daarin kiezen (teams, afdelingen, business units, ketensamenwerking) maken dat we grootschaliger wendbaarheid kunnen bieden en realiseren. Die wendbaarheid goed organiseren zorgt voor een wendbare organisatie. Dit bouwend op jouw gedachte die ik zelf professionele flexibiliteit heb genomed. of je dat nu als ZZP'er of als medewerker doet.