Maximum bedrag Deeltijd WW-regeling bereikt. Werkgevers én vakbonden willen verlenging. Donner nu ook.

Het in het kabinet afgesproken maximum bedrag van 375 miljoen voor de deeltijd WW is bereikt. De afgelopen weken zijn zoveel aanvragen ingediend dat het bedrag dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld, is bereikt. Er zijn veel aanvragen over het overgrote deel van het personeelsbestand terwijl deeltijd WW gewoon bedoeld is om vakkrachten bij bedrijven te behouden. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekijkt hoe er binnen de beschikbare middelen meer ruimte mogelijk is en op welke wijze de regeling, eventueel gewijzigd, voortgezet kan worden.

Het kabinet heeft in het kader van de crisisaanpak in maart € 375 miljoen extra uitgetrokken voor de tijdelijke regeling deeltijd WW. De regeling is ingesteld om werkgevers vakkrachten te kunnen laten behouden die ze anders door de crisis zouden moeten ontslaan. Daarom is ze bedoeld voor bedrijven die voldoende gezond zijn om door de crisis heen te komen, ondanks een tijdelijk tekort aan omzet en orders. Veel bedrijven willen graag hun gespecialiseerde vakkrachten behouden om, als de economie weer aantrekt, meteen weer te kunnen aanhaken.

Aanvragen van bedrijven waarvan de benodigde stukken voor deeltijd WW voor 23 juni 2009 door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zijn ontvangen, worden nog in behandeling genomen.
De regeling deeltijd-WW is 2 april 2009 gepubliceerd in de Staatscourant. De deeltijd WW is opvolger van de bijzondere regeling voor werktijdverkorting, die op 21 maart 2009 is afgelopen. Voor de wtv kwamen alleen bedrijven in aanmerking die met tenminste 30 procent omzetdaling te maken, de deeltijd-ww kan bij elk bedrijf worden afgesproken dat door de crisis wordt getroffen. Mensen blijven dan in dienst bij het bedrijf, maar worden voor maximaal de helft betaald uit ww-gelden.

De sociale partners zijn verbolgen dat de minister ze met het stopzetten van de Deeltijd-WW regeling voor een voldongen feit stelt en niet even vooraf heeft overlegd.

Dat al het geld is benut, toont aan dat het een goede regeling is die voorziet in een behoefte, aldus VNO-NCW. Het stopzetten ervan leidt tot onrust bij ondernemers. Dat blijkt ook uit telefoontjes die de koepel ontvangt. Er blijft behoefte aan en de werkgeversorganisatie vindt dat de regeling zeker tot januari 2010 moet blijven bestaan.
VNO-NCW wijst erop dat Duitsland een soortgelijke regeling verlengt en noemt het raar dat Nederland op de rem trapt.

De FNV vindt dat Nederland een voorbeeld moet nemen aan andere Europese landen, waar al een structurele deeltijd-WW geldt.

Voorzitter Jaap Jongejan van de CNV Bedrijvenbond dringt er bij Donner op aan de regeling voor onbepaalde tijd te verlengen. Volgens hem is het van groot belang dat mensen aan het werk blijven en niet volledig in de WW belanden.
De vakcentrale FNV drong vorige week al aan op het laten doorlopen van de deeltijd-WW

Wordt vervolgd...

Een dag na plaatsing van mijn bericht was er al weer het volgende nieuws, geplaatst door de redactie van HRbase:

Deeltijd-WW wordt verlengd Geplaatst door HRbase op 25 juni 2009 om 9:51am

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) zet de tijdelijke regeling voor deeltijd-WW voort. ,,Uit de reacties van het bedrijfsleven blijkt duidelijk dat er een behoefte aan is’’, zei de CDA-bewindsman woensdag.

Eerder deze week werd bekend dat het beschikbare budget van 375 miljoen euro al binnen drie maanden op was. In de regeling kunnen bedrijven met behulp van WW-uitkeringen hun personeel tijdens de economische crisis minder laten werken. Donner hoopt de nodige financiële ruimte binnen zijn begroting te hebben gevonden om de deeltijd-WW aangepast voort te zetten.

Meer info? Lees verder op IntermediairPW.Bronnen: ANP en SZW

Aantal keer bekeken: 64

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Arthur Hol on 27 juni 2009 at 9:10am
Een dag na plaatsing van mijn bericht was er al weer het volgende nieuws, geplaatst door de redactie van HRbase:

Deeltijd-WW wordt verlengd Geplaatst door HRbase op 25 juni 2009 om 9:51am

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) zet de tijdelijke regeling voor deeltijd-WW voort. ,,Uit de reacties van het bedrijfsleven blijkt duidelijk dat er een behoefte aan is’’, zei de CDA-bewindsman woensdag.

Eerder deze week werd bekend dat het beschikbare budget van 375 miljoen euro al binnen drie maanden op was. In de regeling kunnen bedrijven met behulp van WW-uitkeringen hun personeel tijdens de economische crisis minder laten werken. Donner hoopt de nodige financiële ruimte binnen zijn begroting te hebben gevonden om de deeltijd-WW aangepast voort te zetten.
Meer info? Lees verder op IntermediairPW.

Wordt vervolgd