Medewerkerstevredenheid meten? Focus liever op (werk)geluk!

Het einde van 2018 komt in zicht en misschien is het in jouw organisatie weer tijd voor de jaarlijkse enquête over medewerkerstevredenheid. Veel HR-afdelingen onderzoeken eens in de zoveel tijd hoe het daarmee staat.

Is medewerkerstevredenheid een goede graadmeter voor werkbeleving? In ons boek Employee Experience – Happy people, better business betogen Heleen Mes en ik van niet. Tevredenheid is een oppervlakkige en naar binnen gerichte gemoedstoestand, in de zin dat die niet raakt aan iemands overtuigingen of ambities en niet zorgt voor een emotionele binding met het bedrijf. Een tevreden medewerker wordt in zijn behoeften voorzien – niets meer en niets minder. Een werknemer kan tevreden zijn met zijn salaris, zijn lease-auto en het uitzicht van zijn werkplek en zich tegelijkertijd afvragen: ‘Waar doe ik het voor?’

 

Betrokken en bevlogen

Werknemerstevredenheid is wat ons betreft een ondergrens; een tree hoger op de ladder van werkbeleving is betrokkenheid. Betrokkenheid gaat over de band die een werknemer heeft met de organisatie. Hoe meer de waarden van het bedrijf raken aan iemands persoonlijke waarden, hoe sterker betrokken de medewerker is. Een betrokken medewerker is toegewijd aan de organisatie waar hij werkt en is trots op zijn werkgever.

Dat een medewerker betrokken is, hoeft echter niets te zeggen over hoe bevlogen hij is. Wat het verschil is tussen betrokkenheid en bevlogenheid? Betrokkenheid heeft betrekking op hoeveel affiniteit iemand heeft met de organisatie. Bevlogenheid daarentegen gaat over de inhoud van het werk en de betekenis daarvan.

Het streven naar de combinatie van betrokkenheid en bevlogenheid is van groot belang. Neem de zorg en het onderwijs: daar is vaak wel sprake van bevlogenheid voor het werk zelf, maar niet (altijd) van betrokkenheid bij de organisatie.

Werkgeluk

Een organisatie vol betrokken en bevlogen medewerkers: dat klinkt als het ultieme streven van elke HR-afdeling. Toch is er nog een overtreffende trap in werkbeleving: werkgeluk. Gelukkige werknemers zijn zowel betrokken als bevlogen. Maar er is nog iets meer met ze aan de hand. Ze floreren. Daar waar betrokken en bevlogen medewerkers nog steeds (een hoog) risico lopen op een burn-out (1 op de 5 medewerkers loopt dat risico) zijn gelukkige medewerkers betrokken, bevlogen, maar ook in balans en hebben ze minder stress en minder kans op een burn-out, stellen William Compton en Edward Hoffman in hun boek Positive psychology: The science of happiness and flourishing.

 

Positieve psychologie

Hoe definiëren wij werkgeluk? Daarvoor hebben wij gekeken naar de positieve psychologie: een stroming binnen de psychologie die kijkt naar het welbevinden van mensen. Volgens grondlegger Martin Seligman bestaat geluk uit drie componenten: the pleasant life, the engaged life en the meaningful life. Later voegde hij daar nog de onderdelen relationships en achievement aan toe.

Als HR-professionals willen wij de kennis over geluk kunnen toepassen voor het creëren van een betere employee experience. Daarom hebben wij bovenstaande begrippen vertaald naar het domein van het professionele leven. Daar bestaat werkgeluk uit purpose, flow en fun & friendship. De definitie van werkgeluk die wij hanteren:

Werkgeluk ervaar je als je positieve emoties voelt en plezier hebt in je het werk, voldoening voelt door het groeien en benutten van je eigen talent en het gevoel hebt bij te kunnen dragen aan een hoger doel.

P3F-model

De componenten purpose, flow en fun & friendship (of zingeving, voldoening, plezier & verbinding) vormen het door ons ontwikkelde P3F-model voor werkgeluk.

 

Purpose

Mensen zijn gelukkiger in hun werk als ze het gevoel hebben zinvol werk te doen en het idee hebben een positieve bijdrage te kunnen leveren. Zijn ze slechts een radertje in het grotere geheel of zien ze waar ze uiteindelijk aan bijdragen? Door je regelmatig bewust te zijn van de betekenis van je werk, neemt het werkgeluk toe.

Een medewerker met purpose in zijn werk, zou dit kunnen zeggen:

  • ‘Mijn werk draagt bij aan mijn levensgeluk.’
  • ‘Mijn waarden komen overeen met die van de organisatie.’
  • ‘Door mijn werk maak ik de wereld elke dag een stukje beter.’

Flow

Door elke dag voortgang te boeken en zaken af te maken, hoe klein ook, vergroot je je geluksgevoel op het werk. Ook doen waar je goed in bent en nieuwe vaardigheden ontwikkelen zorgen ervoor dat je in een flow komt. Afwisseling, verantwoordelijkheid, je gewaardeerd voelen en nieuwe uitdagingen zijn hierbij erg belangrijk.

Deze uitspraken passen bij een werknemer die flow ervaart:

  • ‘Ik ontwikkel mijzelf in mijn werk.’
  • ‘De werkomgeving stelt mij in staat om resultaten te behalen.’
  • ‘Ik bepaal zelf mijn manier van werken.’

Fun & Friendship

Het onderhouden van goede relaties en het delen van positieve momenten maakt veel mensen gelukkig. We willen ons allemaal gewaardeerd voelen en een goede band hebben met onze collega’s. Een werkomgeving waar collega’s goede prestaties benoemen, elkaar helpen en oprechte interesse hebben in elkaar, bevordert het werkgeluk.

In organisaties waar oog is voor fun & friendship, zeggen medewerkers:

  • ‘Ik voel me ondersteund door mijn collega’s en mijn leidinggevende.’
  • ‘Ik heb plezier op mijn werk.’
  • ‘Binnen de organisatie zijn we meer bezig met oplossingen dan met problemen.’

 

Leg de lat niet te laag

Bekijk de vragen en resultaten uit jouw medewerkerstevredenheidsonderzoek eens vanuit het perspectief van het P3F-model. Kun je iets zeggen over de mate waarin medewerkers in jouw organisatie purpose, flow en fun & friendship ervaren? En heb je daarmee een idee van hun werkgeluk?

Uit onze eigen onderzoeken blijkt dat je de lat voor werkgeluk niet te laag moet leggen. De werkgelukscore hangt namelijk sterk samen met de mate waarin een medewerker de eigen werkgever aanbeveelt. Pas als medewerkers hun geluk met een 9 of hoger waarderen, weet je dat de kans zeer groot is dat zij de organisatie aanbevelen. En dat is een mooi streven voor 2019, toch?

Aantal keer bekeken: 1040

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland