Help met zoeken naar baan in plaats van korten op uitkering!

Beste CPB, Misschien moeten we mensen helpen met zoeken naar een baan (dat is nieuw!) in plaats van korten op een uitkering.

Onlangs bracht het CPB de policy brief naar buiten over de hervorming van de arbeidsmarkt voor ouderen en de schade langdurige werkloosheid toebrengt aan de samenleving. “Zelfs niet-werklozen zijn minder gelukkig naarmate de werkloosheid in een land hoger is.” De werkzoekende zelf en ook zijn omgeving wordt daar minder gelukkig van. De belangrijkste vraag blijft…. wat doen we eraan?
“Oudere werknemers verliezen niet vaker hun baan, maar áls zij werkloos raken, is de kans op langdurige werkloosheid bijna dubbel zo groot als gemiddeld.” Het CPB zegt dat het huidige pakket van beleidsmaatregelen – gericht op lagere loonkosten – onvoldoende effectief is om oudere werklozen weer aan een baan te helpen. Zij stelt voor om met een dalende werkloosheidsuitkering, een ontslagbescherming die minder afhangt van de lengte van het arbeidscontract en minder leeftijdsafhankelijke arrangementen in CAO’s, de positie van oudere werklozen te verbeteren.

In de 6.174 woorden wordt nergens gesproken over het actiegericht ondersteunen van deze doelgroepen om een nieuwe baan te vinden. In een kanttekening wordt gesproken over het feit dat –ondanks de miljarden die in re-integratiebeleid gestoken zijn – er nauwelijks iets bekend is over de effectiviteit daarvan. Volgens ons had er NU een alarmbel moeten afgaan. Hoe kan dat? Is de manier waarop re-integratie nu is ingericht wel voldoende gericht op de arbeidsmarkt van nu? Wordt er niet te veel kostbare tijd gestoken in zelforiëntatie (wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?) en te weinig in de arbeidsmarktoriëntatie (wat vraagt de markt?)? Waar zijn de concrete acties om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen? “There is an elephant in the room” Iedereen (ongeacht leeftijd) die wil werken, kan aan de slag. Daar geloven wij heilig in. De eerste stap is wel dat hij/zij op de juiste manier op zoek gaat naar een baan. De tijd is veranderd, de arbeidsmarkt is veranderd. Dat vraagt een andere aanpak.

De werkgeversmarkt en arbeidsmarkt anno 2015 vragen om een arbeidsmarktgerichte benadering: Wat zijn kansrijke beroepen, skills en opleidingen waar werkgevers om vragen? Bij een courant arbeidsmarktprofiel, speelt leeftijd (bijna) geen rol! Bij een incourant arbeidsmarktprofiel heeft iedereen minder kans en als je ouder bent nog minder. De vraag die dus gesteld moet worden is: Wat moet er in m’n cv/profiel staan om geselecteerd te worden door recruiters en de software die recruiters gebruiken (de recruitbots)? En minimaal zo belangrijk: via welke oriëntatiebronnen vind ik relevante vacatures?

De mensen die langdurig werkloos zijn helpen we niet door ons te laten leiden door het excuus dat ze ‘te oud’ of ‘te duur’ zijn, laat staan door hen te korten op hun uitkering. We helpen iedereen op de arbeidsmarkt door ze realistisch arbeidsmarktperspectief te bieden. Ze de tooling en kennis te geven die ze werkelijk aan een nieuwe baan helpt. In Rotterdam zeggen we: niet lullen, maar aanpakken, verbeteren, solliciteren en aan de slag gaan. Vandaag ben je teleurgesteld, morgen begint je nieuwe toekomst. Niet meer zelfinzicht, maar meer inzicht in de kansen en werking van de huidige arbeidsmarkt geeft iemand perspectief en de mogelijkheid om een baan te vinden. Dát brengt ze in beweging en voorkomt dat ze ongelukkig thuis komen te zitten.


Beste CPB, wij begrijpen heel goed dat je het effect van re-integratiebeleid niet kunt analyseren als het niet wordt gemeten. maar zou het daar dan niet juist over moeten gaan? Re-integratiebeleid is in deze arbeidsmarkt wat mij betreft alleen effectief op een arbeidsmarktgerichte manier. Je mag hopen dat als je 50 bent geweest, je inmiddels wel weet wie je bent en wat je wilt. Laten we er dan voor zorgen dat iemand ook vindt wat hij zoekt.

- Geschreven door: Geert-Jan Waasdorp & Maaike Kooter, www.hoevindikeenbaan.com

Aantal keer bekeken: 222

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland