Nederland internationaal voorop in gebruik assessments

Trend naar online assessments zet door

Nederland is wereldwijd het land met het hoogste gebruik van psychometrische assessments. Maar liefst 86% van de Nederlandse ondervraagden geeft aan assessments in de organisatie te gebruiken, net iets meer dan Noorwegen, Zweden en de UK. Van de vijftien onderzochte landen scoren Portugal en Roemenië met 44 en 33% het laagst. Dit blijkt uit een groot internationaal onderzoek onder ruim 2400 organisaties, opgezet door cut-e, internationaal marktleider in online tests voor werving, selectie en ontwikkeling. Jaarlijks worden er meer dan 4 miljoen cut-e assessments verwerkt, in meer dan 70 landen en 40 talen. In Nederland wordt cut-e vertegenwoordigd door HRorganizer (die de cut-e tests heeft ingebouwd in zijn online expertsysteem) en Kenhardt International, specialist in het inrichten van assessmentprocessen.

Nederland grootste gebruiker van assessments
In de volwassen markten, met Nederland voorop, is de vraag meer wát er met assessments beoordeeld moet worden dan óf er met assessments beoordeeld moet worden. Als belangrijkste voordelen van het gebruik van assessments geeft 72% aan dat het leidt tot betrouwbaarder en minder risicovolle beslissingen. Dit is een stijging van 5% ten opzichte van twee jaar geleden.

Zichtbare versus verborgen kosten
De belangrijkste reden waarom een beperkte groep – met name kleinere - organisaties nog géén gebruik maken van assessments zijn de kosten, waarbij vaak wordt opgemerkt dat ‘alleen het interview als selectiemiddel ook al voldoet’.
Marco van Aarle, Registerpsycholoog Arbeid & Organisatie en managing partner bij Kenhardt: “Dit geeft aan dat we een beperkte groep HR-beslissers nog wel iets uit te leggen hebben. Het argument dat assessments te duur zijn komt vooral omdat de kosten hiervan transparant en direct zichtbaar zijn, terwijl de kosten van inefficiënte processen en het ten onrechte aannemen of afwijzen van mensen, verborgen zijn en onzichtbaar blijven binnen het bedrijf.”

Groei online assessments
Een andere belangrijke uitkomst is de duidelijke verschuiving – in alle landen - richting online assessments. In de volwassen markten zijn er nauwelijks bedrijven die nog alleen offline versies van assessments gebruiken. De meeste van hen zijn overgeschakeld op online oplossingen. Noorwegen kent, met 88%, het hoogste gebruik van online assessments, Nederland volgt als tweede met 67%. Grotere bedrijven neigen meer naar online dan kleinere bedrijven. “De trend naar online assessments zet door. HR-mensen willen een oplossing die goed is, snel en kostentechnisch interessant, dat is precies wat je online bereikt. Een online assessment is meer dan het afnemen van een test in een online variant. Hoogwaardige assessments meten alle onderliggende aspecten die de competenties bepalen en combineren dit tot een goed profiel van het potentieel”, zegt Marco van Aarle.

Meer meting van competenties
Een derde belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat wereldwijd steeds meer ingezet wordt op het meten van competenties naast de beoordeling op kennis en ervaring. Het aantal respondenten dat dit aangeeft is sinds het vorige rapport met 7% gestegen. Competenties zijn daarmee de belangrijkste factor waarop selectie plaatsvindt.

“De trend naar meer competentiegericht testen staat in sommige opzichten haaks op de trend naar online testen. De meeste online testen zijn namelijk enkelvoudig (bijvoorbeeld een persoonlijkheidsvragenlijst) die gewoon als papieren versie gedigitaliseerd zijn. Competenties meet je juist op meerdere dimensies, waarbij je naast persoonlijkheidskenmerken ook kijkt naar iemands analytisch vermogen en drijfveren. Om ‘competentiegericht’ te verenigen met ‘online’ moet je een systeem hebben waarbij de expertkennis van de assessmentpsycholoog volledig geïntegreerd is. Je hebt dan een hoogwaardige meting waarmee je de kosten en de doorlooptijd van het assessmentproces verlaagt. Dit is met name voordelig in grootschaliger assessmenttrajecten.”

De cut-e Assessment Barometer 2012/13 is hier beschikbaar.

Aantal keer bekeken: 130

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland