Niet verlengen contract zwangere werknemer zonder verbeterplan onrechtmatig

De kantonrechter te Zwolle heeft recent geoordeeld dat een werkgever onrechtmatig heeft gehandeld door de van rechtswege eindigende arbeidsovereenkomst met een zwangere vrouw na ommekomst van de overeengekomen bepaalde tijd niet te verlengen. De werkgever had de werknemer kort nadat zij haar werkgever over haar zwangerschap had geinformeerd bericht dat er geen nieuw contract werd aangeboden omdat de directie geen vertrouwen had in het door de werknemer getoonde versus het benodigde niveau voor de betreffende functie.

In de wet is bepaald dat het bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst niet is toegestaan onderscheid tussen mannen en vrouwen te maken. In dergelijke zaken kan de werknemer volstaan met het aanvoeren van feiten die dat onderscheid kunnen vermoeden. Vervolgens is het aan de werkgever te stellen en zo nodig te bewijzen dat niet in strijd met de wet is gehandeld.

Bij gebreke van functionerings- of beoordelingsgesprekken dan wel andere stukken ter onderbouwing van het gestelde onvoldoende functioneren slaagde de werkgever niet in het bewijs. Om die reden oordeelde de rechter dat het aannemelijk is dat de zwangerschap ten grondslag heeft gelegen aan het niet verlengen van het contract en is de werkgever veroordeeld tot vergoeding van de schade. Bij de berekening van de materiele schade heeft de rechter als uitgangspunt genomen dat de werknemer moet worden gebracht in de positie waarin zij zou hebben verkeerd als de onrechtmatige gedraging niet zou hebben plaatsgevonden. Daarbij is van belang hoe lang de arbeidsovereenkomst - in geval de arbeidsovereenkomst wel was verlengd - naar verwachting zou hebben voortgeduurd. De rechter schatte de verwachte contractuur in op vijf jaar stelde de schade vast op vijf jaarsalarissen minus de te verwachten inkomsten gedurende een periode van vijf jaar. Daarnaast wordt een bedrag van € 5.000 aan immateriele schadevergoeding toegekend.

Werkgevers doen er dus verstandig aan niet te lichtvaardig af te zien van het aanbieden van een nieuw contract na een aangekondigde zwangerschap terwijl zwangere vrouwen bij onvoldoende motieven voor het niet verlengen van hun contract met gerede kans op succes aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.

Aantal keer bekeken: 398

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland