In mijn vorige blog ging ik in op de manager van de toekomst, die vooral in relationele en verbindende zin sterk moet zijn om alle betrokken partijen op een lijn te krijgen en richting de beoogde doelen te ‘manoeuvreren’.
Naar mijn idee vergt dit ook een andere benadering van het assessment. Normaal gesproken is het al essentieel om voorafgaand aan het assessment een zeer goed beeld te hebben van de organisatie, de ontwikkelingen daarbinnen en de functie. In dit geval lijkt het nog belangrijker om echt tot maatwerk te komen. Dit betekent dat de organisatie meer en meer betrokken zal moeten worden bij de ontwikkeling van een gericht assessment.

Naast de tradionele methoden (cognitieve testen, persoonlijkheidstesten, rollenspel, interview) zullen de aangeboden oefeningen dichter bij de praktijk moeten staan. Deze aanpak gaat dan meer en meer richting gaming, met veel interactieve momenten die een meetbaar karakter moeten krijgen. De ontwikkelingskosten hiervoor zijn helaas nog hoog en vooralsnog zullen dergelijke assessments alleen haalbaar zijn voor grotere organisaties en waarbij sprake is van functies die vaak terug komen.

Toch mag dit geen onoverkomelijke hindernis te zijn. Met creativiteit en interdisciplinaire, professionele samenwerkingsverbanden kan er een bundeling van ideeën tot stand gebracht worden die aan de nieuwe eisen tegemoet komt. Ons inziens zal er meer sprake zijn van een co-productie met de betrokken organisaties. Een aanzet hiertoe vormt een traject dat wij in samenspraak ontwikkeld hebben voor opleiders van een academisch ziekenhuis. Hier zijn wij dicht bij de praktijk gebleven en de opzet is ook goed bruikbaar voor andere academische ziekenhuizen. Ook de ontwikkelingskosten zijn alleszins overzichtelijk gebleven.
Binnenkort zal hierover een artikel aangeboden worden aan het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Aantal keer bekeken: 272

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland