'Nieuwe rolverdeling werkgever/werknemer hard nodig'

In plaats van zich alleen te richten op verzuim moeten bedrijven meer doen aan preventie en gezondheidsmanagement. Dit vraagt een nieuwe rolverdeling tussen werkgever en werknemer, stelt zorgverzekeraar VGZ.

Werkgevers zien zich geconfronteerd met steeds grotere private verantwoordelijkheden op het gebied van re-integratie, begeleiding, preventie en verzuim. Door deze verantwoordelijkheid beschikt de werkgever echter ook over veel meer mogelijkheden om een integraal gezondheidsmanagementplan in te richten, stelt zorgverzekeraar VGZ.

"Om gezondheidsmanagement goed vorm te geven is het voorkomen van langdurige uitval cruciaal. Daarom zijn een goed arbobeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid van groot belang voor het succes. Alles begint er echter mee dat de organisatie een duidelijke eigen visie op gezondheidsmanagement ontwikkelt: van reactieve verzuimbegeleiding naar proactieve preventie door de focus op motivatie en inzetbaarheid", aldus VGZ.

Rolverdeling
Gezondheidsmanagement vraagt volgens de zorgverzekeraar wel een nieuwe rolverdeling tussen werkgever en medewerker. "De rol van de werkgever is vooral die van aanbieder van (bedrijfs)zorg, waarbij de wachttijden voor behandelingen zoveel mogelijk worden teruggebracht en bedrijfszorg zoveel mogelijk proactief wordt. Deze bedrijfszorg levert hij via bijvoorbeeld een bedrijfszorgpakket met snelle toegang tot gerichte interventies en een op de individuele medewerker afgestemde zelfmanagementomgeving."

De rol van de medewerker speelt zich met name af op het gebied van dit zelfmanagement. Werkgever en werknemer hebben daarbij een gedeelde verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het verzuim van de werknemer. "De interventies kunnen vaak heel goed digitaal aangeboden worden. Uit recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat bijvoorbeeld therapie volgen vanachter de pc net zo effectief is als een therapie op de stoel of bank bij de psycholoog."

In plaats van restrictief te acteren ten aanzien van verzuim moeten managers een proactief gezondheidsbeleid concreet maken. "Uiteraard gefaciliteerd door middelen en inzetbaar budget vanuit de organisatie. En de bedrijfsarts zal, in plaats van uitsluitend medisch te adviseren, zich in de nieuwe situatie concentreren op leefstijl, werkstijl en gezond werkgedrag. De aandacht op het mentale vlak (bijvoorbeeld door het inschakelen van een psycholoog of maatschappelijk werker) en het fysieke vlak (bijvoorbeeld door het inschakelen van een fysiotherapeut) wordt vergroot, zodat er in een veel vroeger stadium actie kan worden ondernomen."


Zelfredzaam

De stijl van leidinggeven speelt een belangrijke rol bij gezondheidsmanagement, meent VGZ. "Het is van belang dat de manager positief stimulerend is en ruimte biedt aan verantwoordelijkheid en initiatief van de medewerkers. Medewerkers dienen zelfredzaam te zijn en zelf contact op te nemen met de bedrijfsarts of de verzekeraar als dat nodig is. De werkgever gaat zich pas ergens mee bemoeien als de medewerker er ‘zelf niet uit komt’. Het is van belang om zoveel mogelijk in te spelen op de intrinsieke motivatie bij de medewerker. De werkgever kan net als bij persoonlijke ontwikkeling ook bij gezondheidsmanagement steeds de vraag stellen: waarin zou deze medewerker zich willen verbeteren?"

Draagvlak voor preventie en zelfmanagement kun je als werkgever niet afdwingen, besluit VGZ, maar kan wel gestimuleerd worden door betrokkenheid bij en waardering voor medewerkers en het werk dat zij doen. "Kennis van de persoonlijke situatie, hoe het is gesteld met het plezier in het werk en de mate waarin de huidige werkplek perspectief biedt voor de nabije toekomst, zijn belangrijke factoren voor dat draagvlak."

Aantal keer bekeken: 310

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland