Onderhandelingen over nieuwe arbeidsovereenkomst niet altijd vrijblijvend

Mocht een werkgever denken dat hij zich in elk stadium van de onderhandelingen over een arbeidsovereenkomst terug kan trekken, dan heeft hij het mis. Die conclusie trek ik uit een uitspraak van de kantonrechter te Utrecht van 21 januari 2009.

De feiten waren als volgt. De werkgever bood de werknemer na ommekomst van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan. De werkneemster gaf aan te willen praten over een salarisverhoging. Er vond een gesprek plaats, waarin de werkgever toezegde de wens tot salarisverhoging te bespreken in het managementteam. Na afloop van het gesprek ontving de werkneemster een brief van de werkgever dat het aanbod was komen te vervallen. De werkneemster vorderde een verklaring voor recht dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was overeengekomen.

De kantonrechter oordeelde als volgt. Tot de essentialia van de arbeidsovereenkomst behoren in ieder geval het salaris en de functie. Omdat partijen geen overeenstemming hadden over het salaris was er nog geen arbeidsovereenkomst tot stand gekomen. In beginsel kunnen beide partijen de onderhandelingen afbreken. Wel kan de partij die dit doet schadeplichtig worden jegens de andere partij indien het onderbreken van de onderhandelingen op grond van het gerechtvaardigde vertrouwen in het totstandkomen van de overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn.

De rechter vond het onderbreken van de onderhandelingen in deze zaak onaanvaardbaar. Immers, de werkgever had toegezegd de wens tot salarisverhoging te bespreken. Bovendien betrof het slechts een geringe salarisverhoging. De rechter vond de werkgever om die redenen schadeplichtig.

Welke les kunnen werkgevers hieruit leren?

Indien tijdens de onderhandelingen blijkt dat de werknemer nog bepaalde wensen heeft, deze wensen op hoger niveau in de organisatie moeten worden besproken en nog niet duidelijk is hoe op die wensn zal worden gereageerd, zal de werkgever duidelijk moeten aangeven dat het al dan niet totstandkomen van de arbeidsovereenkomst afhankelijk is van instemming van hogerhand. Doe een werkgever dat niet, dan loopt die werkgever de kans schadeplichtig te worden.Hoe hoog de schadevergoeding moet zijn, vertelt de rechter ons helaas nog niet...

Aantal keer bekeken: 478

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Karim Schmidt on 15 juni 2009 at 12:19pm
Hier zal t laatste nog wel niet over zijn uitgesproken, ik kan me zo voorstellen dat de werkgever in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. Ben benieuwd naar het final verdict.