Online assessment tools: de succesformule van de toekomst?

Uit een enquete die ik laatst onder ogen kreeg bleek dat er steeds meer interesse komt in online assessment tools en dat de behoefte aan face to face assessments afneemt.
Tevens in de praktijk merk ik dat er een verschuiving plaatsvindt in de vraag naar assessmentinstrumenten.
De economische crisis lijkt extra druk te zetten op vernieuwing van assessment tools of het vinden van manieren om snel, efficient en relatief goedkoop personeel te selecteren.

Onderstaand mijn pro´s en contra´s van online assessment tools op een rijtje:

Pro's:
+ prijs: online testen zijn een stuk goedkoper dan een (volledig) face to face assessment;
+ praktisch handig: flexibel, makkelijk inzetbaar en altijd beschikbaar;
+ snelheid: de resultaten van de test zijn meestal direct beschikbaar;
+ om al deze redenen is het ook klantvriendelijk; het vraagt weinig tijd van de kandidaat en zowel kandidaat als
opdrachtgever hebben snel inzicht in de resultaten.

Contra's:
- het is lastig om meerdere invalshoeken te pakken; wat je met een face to face assessment wel kunt doen
door naast de testen, interview en rollenspellen in te zetten;
- het is afstandelijker en een minder persoonlijke benadering;
- je kunt minder diep analyseren;
- je mist de expertise van een (Arbeids&Organisatie) psycholoog;
- je kunt minder vergaande uitspraken doen.


Online assessment tools zijn mijns inziens zeer geschikt voor grote aantallen kandidaten, waarin in relatief korte tijd een eerste schifting aangebracht moet worden.
Voor verdergaande uitspraken zou ik adviseren om een uitgebreidere vorm van assessment in te zetten.
Hoe kijkt u hier tegenaan? En misschien heeft u ook nog andere pro's en contra's. Ik ben benieuwd!

Aantal keer bekeken: 317

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Wim Dennekamp on 13 december 2009 at 10:22pm
Ook wij zijn in november partner geworden van PiCompany en gaan de online assessment tools in Nederland op de markt zetten. Onze volledig gecertificeerde Assessment Consultant Monique Groen, zal deze producten begeleiden en zorgen voor analyses en terugkoppeling richting klant en medewerkers. De competentie integriteit staat bij de toepassing van deze instrumenten bij ons hoog in het vaandel. Binnenkort gaan wij ook enkele Assessment Consultants in Ierland opleiden om ook daar de tools in de markt te zetten, omdat daar naar onze mening een grote behoefte bestaat aan deze instrumenten gezien de economische situatie aldaar (juiste man/vrouw op de juiste plaats).
Reactie van Remko Matsinger on 8 december 2009 at 10:27pm
Ik ben het eens met de reacties van Douma en Algra.
Wij maken als assessmentbureau inmiddels al enkele jaren gebruik van een combinatie van onlinetools met een persoonlijk terugkoppelgesprek. We zijn partner van materiaal van PiCompany dat zich uitstekend leent voor een combinatie van moderne online tools met een persoonlijke terugkoppeling door een gecertificeerde HR-adviseur of assessment-consultant op locatie bij de klant. Dat versnelt het recruitmentproces en verbetert tegelijkertijd de kwaliteit van de selectie in een vroeg stadium. Ook in ontwikkeltrajecten zijn het bruikbare tools. Ze vervangen wat ons betreft echter nooit het persoonlijke contact en zeker voor de zwaardere functies is het rollenspel en het competentiegerichte gesprek noodzakelijk. Kortom een kwestie van goed overleg met je klant en een afweging van prijzen versus geleverde diensten.
Reactie van Michiel Castelijns on 8 december 2009 at 10:41am
Stel dat je een vorm van online assessment zou hebben waarin je alle functionaliteit die je in een 'normaal' assessment hebt, combineert met mogelijkheden als online rapportage, onderbouwing van competenties door middel van een portfolio, voice over van de consultant bij de verschillende assessmentonderdelen op een beschermde website. Zou dat werkbaar zijn?
Het bestaat! Wij zijn het aan het bouwen binnen mycoachconnect...
Reactie van Wil Houtzager on 7 december 2009 at 1:44pm
Boeiende discussie die ik een aantal jaren geleden ook al heb gevoerd in het bestuur van de opleiding van assessmentpsychologen van de grote bureaus.

Los van de economische crisis is kwaliteitsverbetering een belangrijk argument om online assessments in te zetten. In HR-processen in organisaties wil je de hoogst haalbare kwaliteit tegen de gunstigste prijs realiseren. Dan voeg je waarde toe aan de bedrijfsdoelstellingen. Een zekere mate van standaardisatie van HR-processen is daarvoor gewenst.

Inzet van een goed online assessment kan de kwaliteit van bijvoorbeeld het Recruitment proces enorm verbeteren. Het doet ook recht aan een oud principe: 'zet het meest selectieve instrument zo vroeg mogelijk in het proces in'. Ook kan een online assessment medewerkers een extra mogelijkheid bieden om op zichzelf te reflecteren. Al dan niet met enige deskundige ondersteuning. De hoge prijs van traditionele assessments sluit grootschalig gebruik juist uit. Ironisch genoeg zetten we het pas in bij Recruitment bij de kandidaat die we hebben geselecteerd, 'om het zeker te weten'. Terwijl grootschalig gebruik de kwaliteit van het volledige HR-proces juist vergroot. Er zijn uitstekende online assessments op de markt die zeer compleet zijn en maar beperkte expertise verlangen.

Tot slot iets over die expertise: het is zeker een vak. Laat mijn betoog niet leiden tot het beeld dat ik het geen vak vind. Echter, dat vak is te lang gericht geweest op 1 op 1 contacten en heeft daarmee veel minder bijgedragen aan kwaliteitsverbetering op grote schaal in organisaties. Daar ligt naar mijn smaak de uitdaging.
Reactie van Robert Douma on 7 december 2009 at 1:25pm
Het is niet zozeer de kwestie wat wij - als HR professionals - vinden dat goed is; de 'markt' (bedrijven, kandidaten) is daarin leidend en heeft het laatste woord. De HR markt is snel en ingrijpend aan het veranderen. Daarin past het 'online assessment' uitstekend. Net als Leon heeft aangegeven, heb ik prima ervaringen (die overingens worden gedeeld door opdrachtgevers en kandidaten) met de vragenlijsten via internet en een persoonlijke terugkoppeling van de resultaten. Dat daarmee sprake is van andere tarieven zal duidelijk zijn. Dit plaatst meteen een kritische kanttekening bij de rol en/of 'toevoegde waarde' van de assessor c.q adviseur. Wie in 2010 nog 2.200 euro durft te vragen voor een (dag) assessment heeft lef!
Reactie van Léon Algra on 4 december 2009 at 11:05am
Of online assessment tools ook werkelijk een succesformule zullen zijn, vraag ik me af. Ben er nog niet zondermeer van overtuigd dat deze al beschikbaar zijn. En of deze minder persoonlijk, minder diepgaand analyserend, en beperkter in uitspraak zullen zijn; dit hangt af van hoe deze worden opgezet en aangeboden. Tot slot of de expertise van de psycholoog zou ontbreken, is dus nog maar de vraag.

Je zou online met assessment tools kunnen werken en de uitslag in een 1-op-1 gesprek kunnen bespreken. Inmiddels heb ik daarmee wel kennis en ervaring opgebouwd.