Onderzoek leert dat online shoppers frequent verzuimen. Ook komt het nog steeds en vaak voor dat als medewerkers in de ochtendkracht lezen dat er een griepepidemie op komst is, zij zich prompt ziek melden. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. Immers, wat doet iemand die ’s-ochtends met hoofdpijn opstaat? Neemt hij een aspirientje en gaat hij naar zijn werk of blijft hij thuis? Dat is een keuze!

Optelsom van keuzen
Niet alleen de zieke (misschien is de zich ziek voelende medewerker een beter woord) maken keuzen, dat doen leidinggevenden ook. Hoe reageren zij op keuzen van medewerkers? Bellen zij zieke medewerker na een paar dagen op en voeren zij verzuimgesprekken met medewerkers die nu al voor de vierde keer dit jaar zich op maandag ziek melden? Hoe gaan organisaties met verzuim op? Zijn er spoedcontroles en is er een Sociaal Medisch Team dat de langdurige ‘gevallen’ bespreekt? Verzuim is een optelsom van keuzes van medewerkers, leidinggevenden en organisaties. Het maken van keuzes is een vorm van gedrag en dus beïnvloedbaar.

De rol van de leidinggevenden
De leidinggevende is dus een van de partijen die een rol speelt bij het terugdringen van het ziekteverzuim. Voor hem betekent terugdringing van het verzuim:
- vermindering van de verzuimnoodzaak
- terugdringing van de verzuimbehoefte
- verkleining van de gelegenheid
- verlaging van de terugkeerdrempel

Leidinggevenden die zorgen voor een balans tussen de belasting van het werk en de belastbaarheid van medewerkers en medewerkers er op aanspreken als zij niet met de verplichte schoen met stalen neuzen werken, voorkomen ziekte en ongevallen. Leidinggevenden die er voor kiezen om bijvoorbeeld in functioneringsgesprekken het werkplezier te bespreken en ruzies op de afdeling in de kiem smoren, nemen ziekmakende factoren op het werk weg. Zij die dan ook nog telefonische ziekmeldingen via hen laten lopen, terugkomgesprekken voeren waarin zij ex-zieken bijpraten, zieke medewerkers thuis bezoeken en/of hen halve dagen aangepast werk laat verrichten, winnen veel bij het terugdringen van het verzuim.

Beste HR-basers,
Mijn stelling: leidinggevenden maken bij het terugdringen van het verzuim geen of verkeerde keuzes en nemen onvoldoende hun verantwoordelijkheid.

Aantal keer bekeken: 167

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Jacco van den Berg on 27 december 2008 at 4:21pm
Herman,

Je hebt gelijk. Voordurend de WIFM-vraag (What's in it for me?) aan hen voorleggen en hen de voordelen van een laag ziekteverzuim communiceren. Het lijkt zo eenvoudig ...............

Jaccco
Reactie van Herman Sars on 23 december 2008 at 11:09pm
Jacco,

Laten we de leidinggevende dan vooral uitdagen om de verantwoordelijkheid op te pakken en aan de slag te gaan en niet te snel over te nemen!

Herman Sars
Reactie van Jacco van den Berg on 23 december 2008 at 5:28pm
Herman,

We zitten op een lijn. Je kan een paard wel naar de beek leiden, maar drinken moet hij zelf. HR kan beleid en instrumenten ontwikkelen, maar het is en blijft de leidinggevende die de verzuimgesprekken moet volgen, medewerkers thuis opzoekt en bij wie de telefonische ziekmelding binnenkomt. HR dus voor het beleid (en daarna meer op de achtergrond aanwezig) en de lijn (voor een groot deel) verantwoordelijk voor de uitvoering. Maar hier ben ik lang niet altijd gerust op, integraal management wordt lang niet altijd goed opgepakt en ingevuld. Helaas ....

Jacco van den Berg
Reactie van Jacco van den Berg on 23 december 2008 at 5:24pm
Beste Maarten,

Wederom bedankt voor je reactie.

Leren begint van bewustwording en dat is dus stap. Verder doet goed voorbeeld volgen. Als het hoger management het goede voorbeeld geeft en de echelons 'eronder' aanspreekt als deze hun rol niet of onvoldoende oppakken is er al veel gewonnen. Voor het draagvlak is het noodzakelijk hen bij allerlei acties te betrekken.

Jacco
Reactie van Herman Sars on 23 december 2008 at 8:16am
Jacco en Maarten,

Natuurlijk moeten de leidinggevenden bewust worden gemaakt van hun rol en mogelijkheden bij de aanpak van verzuim. Maar, is het niet ook hun verantwoordelijkheid als manager/leidinggevende zelf op zoek te gaan naar oplossingen voor de problemen waarvoor zij staan. Is het niet hun verantwoordelijkheid om na te denken wat ze zouden kunnen of moeten doen, zeker als er (door HR) hierop beleid en instrumenten zijn ontwikkeld. Is het niet in eerste instantie hun verantwoordelijkheid om eventueel hulp te vragen (bijvoorbeeld bij HR, collega´s of andere deskundigen) in plaats van maar te blijven aanmodderen. Maar ja dat wordt natuurlijk snel gezien als een zwakte bij een manager/leidinggevende. Laten we er nou niet altijd maar standaard van uit gaan dat wij (HR) het initiatief moeten nemen.

Herman Sars
Sars Personeelsadvies
Reactie van Jacco van den Berg on 21 december 2008 at 2:41pm
Maarten,

Allereerst bedankt voor je reactie.

Het is natuurlijk nog altijd zo dat onbekend onbemind maakt. Daar heb je zeker een punt. Maar ik vraag mij toch ook vaak af of 'tijd' niet de dikke boom is waar leidinggevenden zich achter verschuilen. En dat geldt zeker niet alleen voor verzuimgesprekken!

Mijn advies om met de leidinggevenden die hun verantwoordelijk niet of onvoldoende oppakken een gesprek te voeren en op zoek te gaan naar hun ON-redenen. Is het onwetendheid, onzin, onkunde, onervaren, onzekerheid, onmacht onwetendheid, et cetera waarom zij hun rol bij het terugdringen van het verzuim niet of onvoldoende oppakken. Afhankelijk van de ON-reden kan er per leidinggevende een actie worden uitgezet. Met jou ben ik het eens dat dit een investering is die zich terug zal verdienen, wat verzuim zal zeker een steeds grotere kosten gaan worden.

Groet,

Jacco van den Berg
den