Een werkgever kan een werknemer per direct ontslaan (op staande voet) als hij er achter komt dat de werknemer zich flink heeft misdragen. Bij de beoordeling of een ontslag op staande voet terecht is, wordt de ernst van de reden voor ontslag afgewogen tegen de gevolgen die het ontslag voor de werknemer heeft. Ieder geval staat op zichzelf en er moet dus steeds een afweging plaatsvinden. Dit leidt er toe dat rechters verschillend kunnen oordelen over zaken die op het eerste gezicht veel gelijkenis vertonen. Dit is goed terug te zien in de rechtspraak over werknemers die iets kleins meenemen of opeten zonder toestemming.

Een van de bekendste uitspraken over deze zogenaamde ‘bagatel-delicten’ gaat over pinda’s. Een rechter vond het opeten van een retour gekomen zakje vliegtuigpinda’s door een cateringwerknemer op Schiphol reden voor een ontslag op staande voet. Terwijl een andere rechter een aantal jaren later oordeelde dat een dergelijk klein vergrijp (het eten van nootjes bestemd voor de prullenbak) géén reden was voor ontslag op staande voet, omdat de gevolgen van het ontslag niet opwogen tegen de ernst van het vergrijp.

In een zaak waarin een hamburger gratis was ‘geüpgraded’ tot een cheeseburger door een werknemer bij McDonald’s, oordeelde de rechter dat het ontslag op staande voet niet terecht was. Het meenemen van pak Optimel drinkyoghurt en een bakje zalmsalade was daarentegen wel voldoende reden voor ontslag op staande voet in een andere zaak.

Snapt u het nog? De uitkomst hangt, zoals zo vaak in het arbeidsrecht, af van de specifieke feiten en omstandigheden (en van de rechter in kwestie).

Hieronder een aantal tips voor werkgevers die te maken hebben met een werknemer die zich misdraagt.

Tips bij een ontslag op staande voet

· Zijn er aanwijzingen dat een werknemer de regels (ernstig) heeft overtreden? Roep de werknemer dan op voor een gesprek en confronteer hem met de feiten (wederhoor).

· Heeft de werknemer geen goede verklaring voor zijn gedrag en is het serieus, dan kan er reden zijn voor ontslag op staande voet. Let wel, een ontslag op staande voet is het zwaarste middel en dit kan niet te snel worden ingezet. Overleg de casus dus met een (arbeidsrecht)expert. Soms is het beter om te kiezen voor een reguliere beëindiging of een andere disciplinaire maatregel.

· Formuleer bij het geven van een ontslag op staande voet de reden(en) altijd zorgvuldig en duidelijk in een brief aan de werknemer. De reden(en) voor het ontslag kunnen achteraf niet gemakkelijk worden aangevuld of verbeterd.

· Om op te kunnen treden in het geval er goederen van relatief geringe waarde zijn meegenomen – handig voor horecabedrijven en detailhandel – is het van belang om een duidelijk bedrijfsbeleid te hebben over het meenemen of nuttigen van bedrijfseigendommen. Maar het hebben van een beleid is niet voldoende. Dit beleid moet ook voldoende kenbaar zijn gemaakt aan de werknemers en consequent worden toegepast binnen de organisatie. Dus ‘practice what you preach’!

Vragen: www.hoewerktarbeidsrecht.nl/over

Aantal keer bekeken: 403

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland