Validiteit en betrouwbaarheid zijn de essentiële kenmerken van een goed assessment. Wordt daadwerkelijk gemeten wat beoogd wordt en kunnen de bevindingen doorgetrokken worden naar de praktijk van het functioneren?

Goed instrumentarium vereist langdurig onderzoek. Er komen steeds nieuwe testen op de markt die vervolgens gekeurd worden door de Cotan (Commissie Testaangelegenheden) en dan kunnen ze bij goed gebruik de toets der kritiek doorstaan. In de loop der jaren heeft er een aantal verschuivingen plaatsgevonden. De aandacht is zich – naast cognitieve aanleg en structurele persoonskenmerken (onder meer de zogenaamde big five) meer gaan richten op gedrag. Dit gedrag werd vervolgens gemeten met rollenspellen. Hoewel ik dit gebruik zonder meer ondersteun, hebben rollenspellen vanuit methodologisch oogpunt nadelen. Is het bewuste rollenspel echt voorspellend, en zijn mensen die kunnen toneelspelen in het voordeel? Niettemin is het goed mensen in actie te zien.

Even geleden was ik op een seminar waarin nieuwe technieken gepresenteerd werden. Mijn aandacht ging vooral uit naar de ‘serieus games’ , waarin de deelnemer in een bedrijfssituatie geplaatst wordt en problemen op moet lossen. Er werden mooie technieken voor gebruikt: computeranimaties, registratieapparatuur om handelingen te meten. In het laatste geval werd er bijvoorbeeld nauwkeurig bijgehouden hoe vaak iemand een andere deelnemer op de hoogte hield en de samenwerking zocht. De resultaten van deze nieuwe assessmentvorm zien er veelbelovend uit; onderzoek geeft aan dat de voorspellende waarde hoog kan zijn. Serieus gaming heeft het potentieel om – in combinatie met bewezen technieken - het assessment van de toekomst te worden. Helaas zijn op dit moment de ontwikkelkosten nog zeer begrotelijk.

Aantal keer bekeken: 122

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Jaap Jan van Assen on 25 oktober 2010 at 3:17pm
Ik geloof dat we nu echt op het punt zijn aangekomen, waarop de ontwikkeling van 'echte' digitale assessmenttools goed van de grond gaat komen. Eindelijk, want behalve een paar kleine uitzonderingen wordt er eigenlijk nog maar heel weinig gebruik gemaakt van de vele (multimedia) mogelijkheden die computertechnieken bieden.
Ik denk dat de ontwikkeling steeds sneller zal gaan omdat deze technieken steeds gemakkelijker toegankelijk worden, ook qua prijs. Daarnaast kun je zaken nauwkeurig meten die voorheen allen via observatie te meten waren. Tenslotte sluiten tools als serious games ook veel beter aan bij de belevingswereld van de nieuwe generatie werkenden.

Misschien ken je het proefschrift van Janneke Oostrom? Zij is begin deze maand gepromoveerd op dit onderwerp aan de Erasmus universiteit.