Over de arts die zijn strafrechtelijk verleden verzweeg (deel 2)

De arts die zijn strafrechtelijk verleden verzweeg vorderde in kort geding dat zijn werkgever eerder aan hem gedane toezeggingen zou nakomen en kreeg gelijk. In mijn vorige blog heb ik hierover geschreven. Maar zijn werkgever, de stichting Livio, had intussen ook een voorwaardelijk ontbindingsverzoek ingediend en twee weken na de kort-gedinguitspraak deed de kantonrechter uitspraak in die procedure. Daaruit volgen meer feiten dan uit de uitspraak van zijn collega in de kort-gedingprocedure. Zo heeft de kantonrechter vastgesteld dat de arts twee junks had gevraagd om zijn echtgenote in brand te steken. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar voor poging tot moord. In de strafzaak had een persoonlijkheidsonderzoek plaatsgevonden, waaruit bleek dat de arts (op dat moment) leed aan een persoonlijkheidsstoornis. Hij werd verminderd toerekeningsvatbaar geacht, maar werd daarvoor tijdens zijn detentie niet behandeld. In het laatste jaar van zijn detentie zat de arts in een zogenoemde ‘zeer beperkt beveiligde inrichting’, waarbij hij in de gelegenheid was de weekenden thuis te zijn en overdag te werken. Na een half jaar mocht hij helemaal thuis wonen. De arts is bovendien vervroegd vrijgekomen.

Op het moment dat de kantonrechter uitspraak deed, was de arts nog onder begeleiding van reclassering. Tijdens zijn detentie had de arts een aantal opleidingen gevolgd (natuurgeneeskunde, homeopathie, acupunctuur en een opleiding tot cosmetisch arts). Toen de arts met Start People ging praten, was hij BIG-geregistreerd. Een medewerker van Start People heeft vervolgens het CV van de arts gemaakt en hem gevraagd of dat CV correct was. Later bleek dat daarin ten onrechte stond dat de arts langer dan feitelijk het geval was werkzaam was geweest als natuurgeneeskundig therapeut. Onduidelijk is of het (slechts) om een typefout ging. Voor het overige zijn de feiten zoals in de vorige blog geschreven.

Livio meende dat deze feiten tezamen rechtvaardigen dat de overeenkomst eindigde: er was sprake van een ernstige vertrouwensbreuk omdat de arts tijdens de sollicitatieprocedure, zowel bij Start People als bij Livio onjuiste danwel onvolledige informatie had verstrekt over “het gat in zijn CV”. Livio vond dat de arts een spreekplicht had en dat hij minst genomen had moeten spreken toen door de Inspectie en door een journalist contact werd opgenomen met Livio.

De kantonrechter citeert de eed van Hippocrates. Daarin staat onder meer “Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun leefregels voorschrijven en nooit iemand kwaad doen (…). Ik zal mij verre houden van iedere welbewuste slechte daad (…)”. De kantonrechter vindt dat het plegen van of het aanzetten tot een levensdelict, of dat nu in de privésfeer gebeurt of niet, in schril contrast staat met die eed en het wezen van het arts-zijn. Omdat de man ging werken in een verpleeginstelling waar oudere kwetsbare bewoners zorg genieten, had hij moeten spreken, zo al niet over zijn detentie dan toch over de gediagnosticeerde persoonlijkheidsstoornis en het daaraan verbonden oordeel dat hij op enig moment verminderd toerekeningsvatbaar werd geacht. Ook het feit dat de arts niet had gesproken na het contact met de journalist/Inspectie, wordt de arts aangerekend. Weliswaar had Livio (en had Start People) beter onderzoek kunnen en moeten doen tijdens de sollicitatiefase, maar daar staat tegenover dat de arts verkeerde suggesties heeft gewekt. Zo had de arts gezegd dat hij voor zijn ouders in Egypte had gezorgd terwijl hij in feite tijdens zijn detentie alleen via een webcam contact met zijn ouders had gehad. Dat de arts geen beroepsverbod was opgelegd en dat hij in het BIG-register stond, doet aan het oordeel van de kantonrechter niet af: van Livio kon niet worden gevraagd onder deze omstandigheden de arbeidsrelatie met de arts de continueren.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met mij op:

Muriel Middeldorp www.potjonker.nl
T +31(0)23 - 553 02 30 | F +31(0)23 - 553 02 60 | E middeldorp@potjonker.nl | Postbus 280, 2000 AG HAARLEM

Aantal keer bekeken: 391

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Lars-Erik Sodenkamp on 7 juni 2013 at 11:26am

Duidelijk. Gezien zijn verleden zou hij dus een ander beroep dienen te kiezen dan één waarbij het te maken heeft met (de verzorging van) mensen.