Iedereen maakt de werkelijkheid weleens iets mooier om zichzelf beter te verkopen. Op zich is daar niks mis mee, maar als er echt grove leugens en onwaarheden worden verteld, is het een ander verhaal. Klopt die informatie in grote lijnen, komt die overeen met de werkelijkheid? De taak van een screeningbureau is te kijken in welke mate kandidaten op het cv zaken overdrijven. Als die overdrijving richting liegen gaat, zegt het iets over de betrouwbaarheid van de informatie die de kandidaat verstrekt, maar kunt u ook vragen stellen over de integriteit van die kandidaat tijdens het dienstverband.

Het cv
Check het cv of het werkverleden sluitend is. Is het opleidingstraject ook sluitend, heeft men de studie ook daadwerkelijk gevolgd? Ook checken we welke referenten benaderd kunnen worden in vergelijking met referenten die de kandidaat opgegeven heeft. Opgave van valse referenties komt regelmatig voor: zo was er het geval waarbij naam en telefoonnummer van een referent in werkelijkheid van een goede vriend van de sollicitant bleek te zijn. Die deed zich voor als zijn oude werkgever waar de sollicitant ontslagen was voor het plegen van fraude. Een goed voorbeeld van hoe ver sollicitanten durven te gaan.

Vaak is er een verschil tussen de cv die de opdrachtgever en de cv die een screeningsbureau van de kandidaat krijgen. Soms vinden we via open bronnenonderzoek zelfs een derde versie. Als alle drie versies van elkaar afwijken is aan ons de schone taak uit te zoeken welke versie het meest waarheidsgetrouw is en het minste aantal onwaarheden bevat.

De opleiding
Ook op het gebied van opleidingen wordt er op cv’s heel wat gesjoemeld. Beoordeel de verstrekte documenten en stel bij twijfel over de juistheid en echtheid van het document altijd nader onderzoek in. Ga daarbij na of de kandidaat het diploma met de daarbij behorende opleidingseisen daadwerkelijk heeft gehaald bij het vermelde opleidingsinstituut. Check dan de volgende zaken:

- Cijferlijsten
- Studieduur en periode van opleiding
- Echtheid van het certificaat

Over buitenlandse diploma’s wordt ook vaak gelogen. Maak daarom, als het nodig is, een vergelijking van het internationale diploma ten opzichte van de Nederlandse equivalent. Als een diploma is behaald in een land dat niet voorkomt in de database, stuur dan de aanvraag naar de Nuffic. Dat is een expertisecentrum in Nederland op het gebied van diplomawaardering van in het buitenland gevolgd algemeen voortgezet en hoger onderwijs.

Het is aan te raden om ook onderzoek te doen naar de waardering en reputatie van het opleidingsinstituut en de opleiding.

Een voorbeeld van diplomafraude uit onze eigen praktijk was de kandidaat die een universitaire opleiding aan Nyenrode zou hebben gevolgd. Het bleek te gaan een nooit gevolgde, vierdaagse cursus. De persoon in kwestie had zich er slechts voor ingeschreven.

Ook is er regelmatig sprake van vervalste diploma’s: bij controle bij het opleidingsinstituut bleek de gebruikte lay-out van het diploma pas in 2013 te zijn ingevoerd: het diploma zou in 1998 behaald zijn. Ook bleken de namen van examencommissie niet overeen te komen. Hier was duidelijk sprake van valsheid in geschrifte, waarvan ook aangifte is gedaan.

Kortom... Kijk goed wie je binnenhaalt

Fred Scholten, directeur Levent Bedrijfsrecherche | Screenen.com

Aantal keer bekeken: 203

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland