Overgang van onderneming: welk effect heeft dat op HR?

Als een bedrijf overgaat van de ene partij (de vervreemder) naar een andere (de verkrijger) dan levert dat een zogeheten overgang van onderneming op en komt al het personeel van rechtswege (lees: automatisch) in dienst van de verkrijger. Een dergelijk overgang geschiedt met behoud van alle arbeidsvoorwaarden, zoals die gelden op het moment van de overgang. De verkrijger kan in zo’n geval geen andere arbeidsvoorwaarden afspreken met de medewerkers. Ook de CAO van de verkrijger is niet altijd (en zeker niet meteen) van toepassing op het overgekomen personeel.

De regels rond overgang van onderneming spelen geen rol als sprake is van een aandelentransactie omdat de werknemers in dat geval gewoon in dienst blijven bij dezelfde juridische entiteit. Deze is dan alleen van eigenaar gewisseld.

De regels gelden wel als een onderneming feitelijk wordt overgedragen. Waar moet u dan aan denken? In elk geval aan de gebruikelijke activa-/passivatransactie waarbij goederen, maar ook schulden van de ene onderneming aan de andere worden geleverd. Maar ook als een activiteit wordt overgedragen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij out- of insourcen, kan sprake zijn van een overgang van onderneming. Als bijvoorbeeld de personeels- en salarisadministratie wordt uitbesteed en er medewerkers zijn die zich louter en alleen zich bezighouden met de personeels- en salarisadministratie, dan is uitgangspunt dat die medewerkers in dienst komen bij het bedrijf dat dit werk voortaan gaat doen.

Daarnaast moeten er alarmbellen gaan luiden bij het intrekken van een opdracht aan het ene en het verstrekken van de opdracht aan een ander bedrijf. Dat speelt bijvoorbeeld in het kader van een aanbestedingsprocedure en komt ook vaak voor in de schoonmaakbranche. Bij een wisseling van het bedrijf dat de schoonmaak voor een onderneming doet, moeten de schoonmakers worden overgenomen door het bedrijf dat de nieuwe opdracht wordt gegund (overigens ook op grond van bepalingen in de schoonmaak CAO).

Maar ook in minder voor de hand liggende zaken, zoals het kwijtraken van een subsidie door de ene en het verkrijgen van een subsidie door een andere onderneming, kan gedacht worden aan overgang van onderneming. En zelfs als de slager zijn deuren sluit, de huur opzegt en van een welverdiend pensioen gaat genieten, terwijl de verhuurder het winkelpand vervolgens aan een andere slager verhuurt, kan sprake zijn van een dergelijke overgang van onderneming.

In alle gevallen waarin sprake is van een wijziging in het werk (staken, uitbesteden of overdragen), moet u dus bedacht zijn op de problematiek en tijdig juridische bijstand zoeken.


Heeft u vragen? Neem gerust contact met mij op:
Muriel Middeldorp
www.potjonker.nl
T +31(0)23 - 553 02 30 | F +31(0)23 - 553 02 60 | E middeldorp@potjonker.nl | Postbus 280, 2000 AG HAARLEM

Aantal keer bekeken: 668

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland