In bijna alle pensioenregelingen zit naast het ouderdomspensioen ook partnerpensioen. Juist omdat dat zo’n automatisme is, denkt de gemiddelde werknemer dat het dus wel goed zal zitten met dat partnerpensioen.

Maar is dat ook zo? Helaas niet! Om te beginnen is het partnerpensioen vaak veel minder hoog dan men dacht. De hoogte van het partnerpensioenstaat staat weliswaar duidelijk vermeld op het pensioenoverzicht, maar niettemin blijkt uit onderzoek dat het partnerpensioen veel minder is dan verwacht.

Een ander nog veel belangrijker punt is dat in veel pensioenregelingen het partnerpensioen alleen verzekerd is zolang men in dienst is. Bij ontslag vervalt het. Dat betekent een levenslang gat in het partnerpensioen.

Daar is wel wat aan te doen. De werknemer kan er bij uitdiensttreding voor kiezen een deel van zijn ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen. Zo wordt in elk geval voorkomen dat er een al te groot tekort ontstaat in het partnerpensioen. Veel werknemers denken daar bij uitdiensttreding echter niet aan. Het is dus beslist belangrijk de werknemer daar op te wijzen.

Meer weten over partnerpensioen en pensioen bij wisselen van baan? Download de brochures van pensioenkijker.nl.

Andere vragen? Mail naar info@pensioenkijker.nl.

Aantal keer bekeken: 80

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Ilse Mulder | Talent & Traject on 29 juli 2010 at 3:03pm
Ik kan me alleen maar aansluiten bij Emilie. Helaas voelen hrm-ers zich vaak ook niet gemakkelijk bij het onderwerp, maar de belangen zijn wel groot.

Het onderwerp is minder ingewikkeld dan op het eerste oog lijkt, maar het is soms even uitzoekwerk. Daarnaast kun je veel informatie krijgen via instanties zoals Pensioenkijker. Ik heb ooit een workshop van Emilie gevolgd en dit heeft mij veel helderheid verschaft.
Reactie van emilie schols on 29 juli 2010 at 12:49pm
Het pensioenfonds moet natuurlijk duidelijke informatie geven en moet aangeven dat die mogelijkheid er is. Maar ik denk dat de werkgever toch ook wel een taak heeft uit het oogpunt van goed werkgeverschap
Reactie van wil schuite on 29 juli 2010 at 12:14pm
Is het aan de werkgever om dit te melden, of moeten de pensioenfondsen zelf hier meer duidelijke informatie over verschaffen.