We zien meer en meer organisaties concepten als duurzaam organiseren en agile werken omarmen. De vraag rijst of het oude en vertrouwde functiehuis daar nog wel goed bij past. Agile en duurzame organisaties zijn wendbaar en kunnen snel inspelen op de snel veranderende wens van de klant. Dat werpt zijn vruchten af. Ze zetten medewerkers in hun kracht, verantwoordelijkheden worden lager in de organisatie gelegd en door investeringen in vakmanschap, gedrag en persoonlijk leiderschap worden mensen en teams zelforganiserend. Medewerkers kunnen hun eigen prioriteiten stellen, hun eigen collega’s selecteren en voor promoties voorstellen en feedback aan elkaar geven, zodat organisatie en individu continu beter worden.


Agile principes voor HR
Het Agile Consortium, een internationaal kennisplatform op het gebied van agile werken, heeft een aantal agile principes voor HR opgesteld:

  • Netwerkstructuur in plaats van verticale hiërarchie.
  • Transparantie in plaats van ondoorzichtigheid.
  • Adaptief in plaats van voorspelbaar.
  • Waarde creëren voor mens en teams, niet voor de functies.
  • Intrinsieke motivatie in plaats extrinsieke beloning.
  • Ambitie in plaats van verplichting.
  • Functiehuis niet flexibel.

De vraag die me bezighoudt, is of het functiehuis zoals we dit nu kennen, nog wel past bij alle vernieuwingen in een agile en duurzame organisatie. Het is een fundament dat ons de afgelopen tientallen jaren zekerheid en duidelijkheid heeft gegeven en het ligt aan de basis van veel HR-elementen, zoals salarisronde, beoordelingen en ontwikkeling. Maar past het nog wel bij deze tijd waarin de maatschappij verlangt dat bedrijven sneller kunnen inspelen op de veranderende wensen van de klant? En past het bij de tijd waarin digitalisering processen vereenvoudigt en versnelt? In dat opzicht is het functiehuis weinig flexibel. Het heeft alles vastgelegd rond organiseren, performance en beloning. Niet de mensen met al hun talenten, maar de functie als inflexibele eenheid, is nu leidend.

Oude zekerheden
Wat zou het betekenen als de mensen met hun vakmanschap en talenten centraal zouden staan in plaats van de functie? En als dit als uitgangspunt van de HR-processen zou worden genomen? Job crafting bijvoorbeeld staat op gespannen voet met een functie en een bijbehorende functieomschrijving, maar werkt uitstekend binnen een agile mindset en binnen organisaties die zich richten op duurzaam organiseren.

Onze oude zekerheden die in dikke HR-documenten omschreven staan, moeten worden vervangen door de sterke ambitie vakmensen en persoonlijk leiderschap centraal te zetten. Een nieuwe zekerheid die uitgaat van de kracht van mensen en hun motivatie steeds beter te worden, in plaats van een oude (schijn) zekerheid van rechten en plichten, procedures en processen.

Ik verwacht dat we heel anders naar functiehuizen moeten gaan kijken. We moeten zelfs overwegen ze af te schaffen en alternatieven ontwikkelen die ons de komende jaren vooruit helpen.

(Deze column verscheen eerder in PW.)

Aantal keer bekeken: 1149

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Wilco van Gelderen on 15 mei 2017 at 1:22pm

Een kleine vraag waar in de praktijk een groot antwoord achter wegkomt...

Agility: Waarom functies wringen en rollen bijvoorbeeld beter passen?

Ruim 75% van medewerkers (in loondienst) werk binnen een cao. En daar begint de uitdaging. In de meeste cao's is de functie (helaas nog) de kern van het loongebouw.
Er is echter wel veel mogelijk waarbij het gesprek met vakbonden er gewoon bijhoort als je wendbaar wilt organiseren.

Maar alternatieven zijn er echt wel. Met name in technische sectoren waar software en advies de diensten zijn, is er nu al veel mogelijk. Daar kun je makkelijker aan de slag met een 'agile' loongebouw.
Bijvoorbeeld op basis van professionele rollen.

De slag die in het blog wordt voorgesteld, begint eigenlijk altijd met nadenken over welke wendbaarheid je van bepaalde medewerkers mag verlangen.