HR-afdelingen stellen zich tijdens de huidige crisis veel te passief op. De afdelingen zouden een veel actievere rol kunnen spelen in het coachen van hun managers om te voorkomen dat zij door de recessie in een persoonlijke crisis terecht komen.

Als gevolg van de neergaande economie neemt het aantal managers dat niet meer gemotiveerd is toe. Zij vinden onvoldoende bevrediging in hun baan en voelen zich belemmerd in hun persoonlijke ontwikkeling.

Volgens Louis Dell van KPMG moeten HR-afdelingen dan ook juist nu investeren in het coachen van de managers binnen hun organisatie. Dell: "Het is opvallend dat leidinggevenden wel geneigd zijn medewerkers een coachingtraject te laten ingaan als het om een individuele crisis gaat, terwijl in het geval van een organisatorische crisis zoals die zich nu afspeelt nauwelijks sprake is van het begeleiden van managers.
Volgens Dell is het duidelijk dat de positie van de afdelingen Personeelszaken in beide situaties marginaler is geworden. "In feite komt het erop neer dat de afdeling Human Resources vooral bij algemene Management Development trajecten een rol speelt, maar bij crises geen adequate ondersteuning biedt." Meer info? lees verder op mt.nl.

Bron: MT MediaGroep

Aantal keer bekeken: 111

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Léon Algra on 3 december 2009 at 10:45am
Dat HR-afdelingen zich te passief opstellen, zich vaak bezighouden met puur operationele aangelegenheden, is mij niet onbekend. Ik betwijfel echter of een actievere rol in het coachen van managers voor HR medewerkers is weggelegd. Vaak zijn ze nog niet eens gesprekspartner van het management.

Om er vanuit te gaan dat ambities en deskundigheid van HRM zodanig is dat zij kunnen coachen en MD verder kunnen begeleiden, is voor mij echt de vraag.

Ik bemerkt uit HR onderzoek, HR optimalisatie, HR ontwikkeling vaak dat er nog veel winst te behalen is uit wie of wat HRM inhoudt voor een organisatie, op welke wijze managers zich committeren aan algemene én HRM-doelstellingen. Vandaar uit zijn zaken gericht op verdere organisatie- en personeelsontwikkeling wellicht mogelijk.

Persoonlijk ben ik van mening dat KPMG daar wel heel snel mee komt, en daarin ook wat sterk generaliseert.