Pensioenwijzigingen 1-1-2015: veelgestelde vragen

Moet ik wat doen?
Zeer waarschijnlijk wel. Volgens cijfers van de Nederlandsche Bank is de kans ruim 90% dat uw pensioenregeling dit jaar moet worden aangepast.

Hoe kom ik er achter?
Staat uw pensioenregeling nu nog op 65 jaar? Dan moet deze dit jaar vrijwel zeker worden aangepast. Heeft u vorig jaar uw regeling al aangepast naar 67 jaar? Zoek dan het opbouwpercentage en de franchise van uw regeling op in onderstaande grafiek. Als u uitkomt in het rode gebied is de kans groot dat uw regeling dit jaar (opnieuw) moet worden aangepast.

Ik zit in het rode gebied van de grafiek en wil zo min mogelijk aanpassen. Is er nog wat te verzinnen?
Mogelijk wel. Naast opbouwpercentage en franchise zijn er namelijk nog paar andere knopjes om aan te draaien. Overleg met uw adviseur en pensioenuitvoerder.

Wanneer moet ik beginnen?
Het liefst vandaag nog. De ervaring leert dat een pensioenaanpassing een hele bevalling is. Het hele proces duurt minstens 9 maanden.

Wat moet er dan allemaal gebeuren?
* Q2 (bespreekfase): in kaart brengen alternatieven; doorrekenen kosten en opbrengsten
* Q3 (besluitfase): OR raadpleegt achterban en beoordeelt voorgenomen besluit; instemming
* Q4 (uitvoeringsfase): implementatie, communicatie en nazorg

Wat gebeurt er als we dit jaar geen nieuwe regeling hebben?
Dan wordt uw pensioenregeling fiscaal bovenmatig. Alle opgebouwde pensioenen worden dan in één keer belast. Met daarbovenop een revisierente van 20%.

AOW-leeftijd en pensioenleeftijd lopen nu uit elkaar. Blijft dat zo? Ja.
De AOW-leeftijd is nu 65 jaar en 2 maanden en wordt in maandelijkse stappen verhoogd. De pensioen(richt)leeftijd is nu 67 jaar en wordt in jaarlijkse stappen verhoogd. Gevolg: beide leeftijden blijven uit elkaar lopen. Een bijzondere situatie. In de praktijk zal een medewerker immers op één leeftijd met pensioen gaan. Iets om rekening mee te houden in de uw communicatie en ouderenbeleid.

Zijn onze arbeidscontracten in orde?
In sommige arbeidscontracten staat nog dat het contract van rechtswege eindigt op 65 jaar. Sinds de verhoging van de AOW-leeftijd is die formulering onjuist én nietig. Een juiste formulering voor de eindleeftijd is: “Deze arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, met ingang van de dag waarop betrokkene de voor hem geldende, vaste AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.” De nuance zit dus in het woordje "vaste". Ooit was de bedoeling dat een medewerker de AOW-leeftijd kon vervroegen of uitstellen. Deze flexibilisering is uiteindelijk niet in de AOW doorgevoerd, maar wellicht in de toekomst weer wel.

Hoeveel mensen worden geraakt door de € 100.000,- grens?
In Nederland verdient ca. 1,3% van de werknemers meer dan € 100.000,- bruto per jaar. Over het salarisdeel boven deze grens mag straks geen pensioen meer worden opgebouwd in de bruto sfeer.

Welke actie moet ik ondernemen m.b.t. de € 100.000,- grens?
Breng alvast in kaart welke medewerkers meer verdienen dan €100.000,- en ga met ze in gesprek. Er zijn verschillende mogelijkheden om het verlies aan pensioenopbouw (én verlies aan verzekering, zie volgende vraag!) te compenseren. Hierbij kunt u ook rekening houden met de crisisheffing.

Geldt de € 100.000,- grens ook voor het partner- en wezenpensioen?
Ja! Dit kan grote gevolgen hebben voor de nabestaande wanneer de betrokken medewerker voortijdig komt te overlijden. Tijdig in gesprek gaan met betrokken medewerkers getuigt van goed werkgeverschap.

meer info: www.edmondhalley.nl

Aantal keer bekeken: 626

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland