PRINSJESDAG - FNV: 'Geen visie op terugdringen onzeker werk'

Vakbond FNV vindt dat de kabinetsbegroting van 2016 de verschillen tussen werkenden en niet-werkenden vergroot. "Eerlijker verdelen van werk is absoluut noodzakelijk", zegt FNV-voorzitter Ton Heerts. "De menselijke maat ontbreekt."

Onaanvaardbaar hoog, zo noemt de FNV de werkloosheid van 600.000 mensen, waarvan er veel langdurig werkloos zijn. "Eerlijker verdelen van werk is absoluut noodzakelijk. Er is ruim 50 miljard bezuinigd sinds Rutte I en die bezuinigingen worden ook komende jaren nog doorgevoerd. Nu komen enkele honderden miljoenen terug. Het zouden miljarden moeten zijn. Want de vele mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, bijvoorbeeld in de zorg, krijgen zo hun werk niet terug. Bij dit kabinet, vooral bij Rutte en Dijsselbloem, staat rendementsdenken voorop en ontbreekt de menselijke maat.”

De kloof tussen arm en rijk moet kleiner, maar de koopkrachtverdeling van het kabinet draagt daar niet aan bij en is onevenwichtig, zo stelt de FNV. De vakbond is er voorstander van dat bedrijven, die hun winsten de laatste 15 jaar hebben zien verdubbelen (100 miljard in 2000, 180 miljard in 2014), meer winstbelasting gaan betalen.

De FNV heeft maandag een voorstel gedaan waarbij mensen ook centen in plaats van procenten kunnen krijgen. "Daarmee gaan mensen met lagere inkomens er relatief meer op vooruit. Dit is voor de FNV één van de manieren om de toenemende inkomensongelijkheid te bestrijden."

TIP: Wat betekenen de begrotingsplannen voor uw dagelijkse praktijk? Kom naar de HR-wetgeving actualiteitendag op 8 of 15 oktober. 

Uitvoering Participatiewet

Voor de decentralisatie naar de gemeenten heeft FNV geen goed woord over. "Die is doorgeschoten, evenals de bezuinigingen die daarmee gepaard gaan. Nu krijgen gemeenten extra gelden voor bijvoorbeeld peuterspeelzalen en beschut werk, maar hebben niet de verplichting het ook daar aan te besteden. Dat moet geoormerkt geld worden", aldus de vakbond. "Bovendien krijgen jongeren met een beperking geen fatsoenlijke uitkering en het handhaven van beschut werk wordt niet uitgevoerd zoals in het Sociaal Akkoord afgesproken. Dat geldt ook de afspraken rondom het derde jaar WW. De publieke dienstverlening moet niet nog verder onder druk komen door gemeentelijke willekeur, maar juist hersteld worden.

Geen visie op onzeker werk

Ook toont het kabinet volgens de vakbond volstrekt onvoldoende visie op het terugdringen van onzeker werk. Ton Heerts: “Juist de overheid moet het goede voorbeeld geven en mensen echte banen aanbieden. Maar in de loondeal die deze zomer is gemaakt, ontbreekt elke afspraak hierover. Ook is het een gotspe dat 2,8 miljoen mensen getroffen worden in hun pensioen(opbouw) door een loonsverhoging voor 600.000 mensen. Die het natuurlijk ook voelen in hun pensioenopbouw. Die deal moet van tafel.”

Positief: aanpak schijnconstructies

FNV eindigt de reactie op de begrotingsplannen positief. "Positief in de kabinetsplannen is het aanpakken van schijnconstructies, van topinkomens, en het extra geld dat naar de kinderopvang gaat. De FNV roept de coalitiepartijen op, haar beleid tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen bij te stellen op bovenstaande punten."

Lees ook de andere reacties op HRbase

PRINSJESDAG – ‘Meer banen door investeren in infra’ 
PRINSJESDAG – Vakbonden niet te spreken over aanpak arbeidsmarkt

PRINSJESDAG – Zzp'ers blij met handhaving zelfstandigenaftrek

Of lees op PWdegids.nl:

PRINSJESDAG –  Belastingplan: lagere lasten op arbeid

PRINSJESDAG – Dijsselbloem: hoge werkloosheid daalt langzaam

PRINSJESDAG- Inspectie op arbeidsongevallen zzp’ers

Aantal keer bekeken: 172

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland