Ruim 80% van alle medewerkers die uit eigen beweging de organisatie verlaat, doet dit met het gevoel dat naar de reden voor het vertrek nooit is geluisterd.


Dit blijkt uit het werkbelevingsonderzoek 2012Uitdaging en perspectief

Ongeveer 40% van alle werkenden geeft aan dat de eigen werkgever niet of nauwelijks het beste uit hen weet te halen. Van alle medewerkers die uiteindelijk de organisatie verlaten, doet ruim de helft dit op eigen initiatief. Ruim driekwart daarvan (77%) vertrekt voor een soortgelijke functie bij een andere organisatie: niet het werk geeft aanleiding tot het vertrek, maar de organisatie. Binnen deze 77% verwacht namelijk iedereen bij de nieuwe werkgever meer uitgedaagd te worden (100%) en rekent 67% daarbij op meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Dit laatste percentage verbaast niet wanneer gekeken wordt naar de factoren die het meest van invloed zijn op het besluit van een medewerker om te vertrekken: twee derde geeft aan dat er onvoldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht. Een zelfde aantal geeft aan dat daarbij de rol van de direct leidinggevende van doorslaggevend belang is.

Aandacht voor wat mensen beweegt

Het meest typerend aan het gestelde voorbeeld is nog dat ruim 80% van alle medewerkers die uit eigen beweging de organisatie verlaat, dit doet met het gevoel dat naar de reden voor het vertrek nooit geluisterd is. Daarbij geeft men aan dat een besluit om alsnog te blijven tot de mogelijkheden had behoord indien dit wel het geval zou zijn geweest.

Dit laatste zou betekenen dat, in potentie, verloop tot 40% teruggedrongen kan worden door alleen al oprechte aandacht te schenken aan de overweging van een medewerker om te vertrekken. Inzicht in dit beslissingsproces biedt daarnaast ook nog eens aanknopingspunten voor verbetering van die werkaspecten die bepalend zijn voor het vertrek van medewerkers: is het inderdaad de direct leidinggevende die geen ruimte biedt voor persoonlijke aandacht en ontwikkeling? Of spelen aspecten als werkinhoud, arbeidsomstandigheden en cultuur/samenwerking mogelijk ook een rol?

Weet jij wie er vertrekt?

Aantal keer bekeken: 193

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland