Schelden doet toch geen pijn? Maar wel op de werkvloer

Je hart luchten en af en toe een pittig scheldwoord roepen, kan best helpen! Het gebeurt ook wel eens op het werk. Dat “heurt natuurlijk niet” om met Jort Kelder te spreken, maar menselijk is het soms wel. Als een medewerker zijn leidinggevende uitscheldt op het werk, is dat dan reden voor een directe beëindiging van het dienstverband? Ontslag op staande voet dus?

Ontslag op staande voet
Als je je medewerker per direct op straat wilt zetten en de salarisbetaling wilt stoppen, heb je een dringende reden nodig, zegt de wet. Wat is nu een dringende reden? Grovelijke belediging van de werkgever wordt genoemd als een van de voorbeelden van dringende redenen. Woorden als ‘fucking hoer’ tegen een leidinggevende hoef je als werkgever natuurlijk niet te tolereren. Maar tegelijk dien je je als ondernemer te realiseren dat ontslag op staande voet wel de meest ingrijpende beslissing is die het ontslagrecht kent.

Waar kijkt de rechter allemaal naar?
Een rechter bekijkt zowel de dringende reden objectief als subjectief en zal bij die laatste beoordeling alle omstandigheden van de kwestie meenemen. Hoe heeft de werkgever gereageerd na de scheldpartij op de werkvloer? Een kort afkoelperiode en dan een gesprek met medewerker, waarin hij excuses kon aanbieden? Schriftelijke waarschuwing gegeven en daarna gaat de medewerker door met zijn onfatsoenlijke taal op bijvoorbeeld Facebook?
Onder welke omstandigheden is de medewerker zo tekeer gegaan tegen zijn collega’s of leidinggevende? Was de situatie op de werkvloer reeds gespannen? Heerste er onrust vanwege een op handen zijnde reorganisatie? Maar ook de privé situatie van de medewerker kan van belang zijn en natuurlijk de duur en aard van de arbeidsovereenkomst en de leeftijd van de medewerker.

Social media

Schelden over je werkgever of leidinggevende kan natuurlijk ook op internet zoals Twitter en Facebook. Een voorbeeld daarvan gaat over een medewerker die boos was omdat zijn werkgever aan hem geen voorschot wilde geven. Op Facebook liet de medewerker zijn woede hierover goed gaan. Werkgever heeft hem hiervoor een schriftelijke waarschuwing gegeven. Medewerker verbeterde zijn gedrag niet en liet zich een paar dagen later weer uiterst negatief uit op hetzelfde Facebook. De maat was vol en de rechter was het daarmee eens. De gewaarschuwde medewerker heeft zich niet als goed werkgever gedragen en Facebook heeft niet enkel een privékarakter zoals medewerker opmerkte. En ook aan het recht van vrijheid van meningsuiting zit een grens.

Ontslag op staande voet vanwege het beledigen van de werkgever kan stand houden voor de rechter, maar houdt er rekening mee dat alle feiten en omstandigheden (objectief en subjectief) meegewogen worden.

Tips aan HR adviseurs:

- Scheldpartijen op de werkvloer moet je niet accepteren;
- Laat de medewerker afkoelen en ga op een goed moment het gesprek aan;
- Vraag om excuses of geef die ruimte;
- Schat in of het geven van een schriftelijke waarschuwing op zijn plaats is;
- Overleg met een arbeidsrecht jurist over de mogelijkheden van beëindiging, naast ontslag op staande voet kan ook een ontbindingsprocedure worden gestart;
- Stel een gedragscode Social media op om medewerkers bewust te maken voor de gevolgen van (negatieve) uitingen op Twitter, Facebook en Hyves.

De ervaren juristen vanHalsten kunnen adviseren bij dergelijke escalaties op de werkvloer. U kunt ons bellen of mailen naar martine.behrens@halsten.nl.

Aantal keer bekeken: 1813

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland