Sociaal Plan: géén juridische medaille, maar wél een ronde verder

Sociaal Plan

Laatst vertelde een HR-manager die ik ondersteun bij een overnametraject over het gesprek dat hij had met een vakbondsbestuurder over het sociaal plan.

Zoals bekend, gaan de belangrijkste rechten en plichten van medewerkers bij een overname automatisch mee over en de overdragende partij blijft nog een jaar hoofdelijk aansprakelijk, maar toch zijn er altijd wel kleinere en grote zaken die de inpassing van de ene organisatie in een andere betreffen en regeling behoeven. Dat betreft vaak praktische werkafspraken, die niet in een sociaal plan vervat hoeven te worden.

Hoewel hij aangaf goed te begrijpen dat dat strikt juridisch niet nodig was, vroeg de vakbondsbestuurder toch om vastlegging van de waarborging van rechten van medewerkers in een apart document, dat dan met een strik eromheen gepresenteerd kon worden als een sociaal plan of tenminste 'sociaal statuut' -op die manier was het voor hem een stuk makkelijker vakbondsleden gerust te stellen over de waarborging van hun rechten.

Mijn advies: doen!

Je kunt de juridische scherpslijper uithangen, maar als het juridisch overbodig is, dan kan het juridisch ook geen kwaad, zo redeneer ik maar pragmatisch. Als daarmee vakbondsleden en overige medewerkers zich geruster voelen en op die manier indirect de arbeidsrust ermee gediend is, lijkt het me een kleine moeite daarin mee te bewegen.

Later kwam dat goed van pas, toen de OR als opschortende voorwaarde voor haar goedkeurend advies het voorhanden zijn van een met de vakbonden afgesloten plan stelde.

Dat is een eis die uiteindelijk niet zondermeer zo gehandhaafd mag blijven; een OR moet zich zelf een onderbouwd inhoudelijk oordeel vormen over de sociale maatregelen die de ondernemer ter begeleiding van een reorganisatie voorstelt. Maar als met een kleine moeite juridische haarkloverij kan worden voorkomen én medewerkers zich goed bediend voelen, waarom dan niet ook hier gekozen voor de pragmatische oplossing, -géén juridische medaille, maar wél een ronde verder! Zoals ik dit met mijn co-auteurs de lezers voorhoud in het boek 'Het Sociaal Plan in de praktijk: handleiding voor verantwoord reorganiseren (SDU juni 2012)'..

Mr Drs Arthur Hol is advocaat bij Stam Advocaten in Naarden (www.stam-advocaten.nl), directeur van HRM College (www.hrmcollege.nl) en lid van HRKracht (www.hrkracht.nu)

Aantal keer bekeken: 491

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland