Ooit erbij stil gestaan dat je aan iemands sociale media gebruik iets over diens persoonlijkheid kan zeggen? Daar is inmiddels onderzoek naar gedaan. Uitgangspunt hierbij was de MBTI-persoonlijkheidstest die persoonlijkheid beschrijft op vier Jungiaanse dimensies. Dit model gaat er van uit dat je of meer Extravert (E) of meer Introvert (I) bent. Dat wil zeggen dat je of meer energie haalt uit het contact met anderen of juist energie opdoet door je in je eentje terug te trekken. Dat je of meer Sensing (S) of meer Intuitive (N) bent. Dat is het verschil tussen een voorkeur hebben voor pragmatisch, hands on werk of abstract, conceptueel werk. Dat je meer Thinking (T) of meer Feeling (F) bent. Dat wil zeggen dat je je in je besluitvorming meer door je verstand of door je gevoel laat leiden. En dat je of meer Judging (J), dat wil zeggen georganiseerd en planmatig, of meer Perceiving (P), meer ad hoc en improviserend te werk gaat.

Deze infographic laat een aantal interessante resultaten zien:

-Wat betreft Facebook blijven de IS-typen achter bij de rest. Verklaring lijkt me dat deze typen zo gericht zijn op hun eigenlijke onmiddellijke omgeving en zo gericht op wat zich daar afspeelt, dat de behoefte aan Facebook minder is.

-F-typen zijn actiever op Facebook dan T-typen. Dat is logisch gezien de grotere behoefte van F-typen om met anderen in contact te zijn.

-E-typen zijn meer geneigd om Facebook en LinkedIn te gebruiken om contacten te leggen en informatie te delen dan I-typen. Verklaarbaar vanuit gerichtheid op anderen versus gerichtheid op eigen wereld.

-ENTJ-typen en ENFJ-typen zijn de netwerkers bij uitstek. Niet verwonderlijk dat zij de grootste gebruikers van LinkedIn zijn.

-Twitter is populair bij N-typen. Verklaarbaar denk ik omdat deze typen meer geïnteresseerd zijn in trending topics, waar de maatschappelijke discussie over gaat, dan S-typen.

Dus ook hier geldt, zeg mij hoe u met sociale media omgaat, en ik zal ik zeggen wie u bent. Met enig voorbehoud natuurlijk.

Voor meer informatie over de MBTI en werk: De Carrière Code

Aantal keer bekeken: 1473

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van NumoQuest® on 17 december 2012 at 1:39pm

Wat ik hier ernstig mis welke onderbouwing men heeft toegepast en hoe dit is getoetst. Ik heb niets tegen kwalificeren maar dat moet dan wel ergens op zijn gebaseerd. Van Jung is/was bekend dat hij helemaal niet intuïtief is/was. Aansluitend daarop is intuïtief, zoals dat commercieel (technisch) wordt gebezigd, helemaal niet intuïtief. Men reageert alleen zeer snel op een actie/reactie moment dat een soort 'automatisme' word. Daar is niets intuïtiefs aan.

Op verschillende fora heb ik al vaker uit de doeken gedaan dat het baseren van mening vorming op basis van de sociale media een volslagen zinloze exercitie is. De mensen die dit doen zijn helemaal niet eens thuis in hoe men bepaalde uitingen of berichtgeving zou moeten interpreteren, laat staan dat je daar een mening op zou moeten baseren.

Wil men inzicht hebben welke eigenschappen een gebruiker van een bepaald sociaal medium heeft, dan zijn daar, zeker in Nederland, maar twee of drie betrouwbare methoden voor. Dan nog is het alleszins 'handig' om aan het toekennen van een kwalificatie middels de sociale media, een zeer riskante aangelegenheid.

Minder dan 5% de kans dat men een juist beeld weet te schetsen.

Reactie van Wim van Druten on 13 december 2012 at 6:01pm

Leuk deze pseudo wetenschap SM Analytics. En dat zeg ik alleen omdat ik er als “only LinkedIn” gebruiker weer goed af kom. Dat was anders geweest als er 28 uren in een dag hadden gezeten en er niet zoiets was als een werk – prive balans.