Sporten is gezond! Maar wat zijn de risico’s bij blessures?

Geblesseerde werknemer
Als werkgever bent u blij met gezonde werknemers die zichzelf fit houden door wekelijks te sporten. Wie kan hier nu tegen zijn? Het kan echter voorkomen dat een van uw werknemers een fanatiek zaalvoetballer is of een fervent kitesurfer, waardoor hij een relatief grote kans heeft op blessures of andere ongevallen. Mocht het lot toeslaan, dan rijst de vraag of u als werkgever verplicht bent tot loondoorbetaling als de oorzaak van de ziekte ligt in de privésfeer van de werknemer.

Wat zegt de wet?
Volgens de wet heeft u als werkgever een loondoorbetalingsverplichting voor een periode van twee jaar bij de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Dit betekent dat u verplicht bent om minimaal 70% van het loon te betalen. Dit is ongeacht of de oorzaak van de ziekte in de privésfeer ligt of tijdens werktijd. De wet is daar heel duidelijk over. In de arbeidsovereenkomst of in de CAO kan bepaald zijn dat dit bedrag aangevuld wordt tot 100%.

Aanvulling tot 100%

In een zaak waarover tot aan de Hoge Raad is geprocedeerd, is bepaald dat in de CAO wel voorwaarden mogen staan op grond waarvan de aanvulling tot 100% geweigerd kan worden. Zo bevatte de CAO in deze zaak de voorwaarde ‘door eigen schuld of toedoen’. Het ging om een werknemer die ondanks eerder arbeidsuitval door blessures door bleef gaan met zaalvoetbal. Dit ondanks herhaalde verzoeken van zijn werkgever om hier mee op te houden dan wel voorzichtiger te zijn. Toen hij weer eens uitviel, staakte de werkgever de loonbetaling volledig. De rechter oordeelde dat de arbeidsongeschiktheid van de werknemer hem verweten kon worden. Hiervoor was van belang dat de werknemer door zijn fanatieke sportbeoefening redelijkerwijs zijn kans op arbeidsonschiktheid had moeten voorzien. Daarnaast was van belang dat de werknemer geen maatregelen had getroffen om de blessure te voorkomen, terwijl hij wel maatregelen had kunnen nemen. Op grond hiervan kwam de rechter tot de conclusie dat de werkgever wettelijk wel verplicht was om 70% van het loon te betalen, maar – op grond van de toepasselijke CAO-voorwaarde – niet om dit aan te vullen tot 100%.

Opzet in het spel?
De situatie ligt anders als de arbeidsongeschiktheid door opzet is ontstaan. De werknemer heeft dan geen recht op loondoorbetaling. Opzet wordt echter niet snel aangenomen. Wil er sprake van zijn, dan zult u als ondernemer moeten aantonen dat de werknemer de vooropgezette bedoeling had om arbeidsongeschikt te worden. Risicovol gedrag van de werknemer valt hier dus niet onder.

Conclusie en tip
Als ondernemer bent u dus gehouden tot loondoorbetaling aan de werknemer die geblesseerd raakt door een (gevaarlijke) sport, tenzij deze sport is uitgeoefend met het oog op het teweeg brengen van arbeidsongeschiktheid – met opzet dus. Deze loondoorbetalingsverplichting is minimaal 70% van het loon, met aanvulling tot 100% wanneer dat in de arbeidsovereenkomst of CAO is afgesproken. Hoewel de meeste arbeidsovereenkomsten en CAO’s geen ‘door eigen schuld of toedoen’-uitzondering bevatten, is het raadzaam na te gaan of in uw situatie wel het geval is. Deze kunt u dan in het vervolg wel opnemen!

Vragen?
Heeft u als ondernemer hiermee te maken (gehad) en wilt u juridisch advies? Neem dan contact op met De Raadgevers Bedrijfsjuristen of bel naar 0800 3456788.

Aantal keer bekeken: 473

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland