Kenmerkt eenvoud niet de meester en is SPP niet een kwestie van lange adem? Leuk deze tegeltjeswijsheden maar de praktijk is weerbarstiger, zo hoor ik in het veld. Menig HR-professional raakt verstrikt in de planningsparadox. ‘SPP is onderhand onmogelijk’, aldus een relatie uit de gezondheidszorg. ‘Met een overheid die van de weeromstuit haar beleid verandert is SPP als het in het donker lopen op drijfzand’.

 

Doe inspiratie op het congres over SPP!

 

De planningsparadox, durf te plannen
Naarmate de omstandigheden onzekerder worden, neemt de behoefte aan zekerheid toe. Echter, deze toenemende onzekerheid maakt het toepassen van planningsmethodieken en betrouwbare en valide scenario’s steeds moeilijker. Het uitgangspunt voor strategische personeelsplanning is naar mijn mening het durven formuleren van een lange termijnvisie waarin aannames worden gedaan over toekomstverwachtingen. Het in kaart brengen van de verwachte uitstroom is relatief gemakkelijk. Ingewikkelder is het bepalen van de personeelsbehoefte over 5 tot 10 jaar. Het is nu eenmaal lastig om bijvoorbeeld de onderstaande vragen messcherp te beantwoorden:
- hoe zal de business zich verder ontwikkelen?
- welke automatisering maakt menskracht overbodig?
- welke functies bepalen de ruggengraat voor van onze onderneming en zijn er back ups?
- welke competenties zijn noodzakelijk over 10 jaar in ons type werk en business?

 

Als de antwoorden op deze vragen ook nog gerelateerd moeten worden aan (landelijke en wereldwijde) demografische ontwikkelingen, de uitstroom van de (technische) opleidingen, et cetera, is SPP zeker geen sinecure. Maar het bedenken van ‘kritieke’ vragen en het beantwoorden daarvan is beter dan niets doen. In het laatste geval is de kans groot dat organisaties worden ingehaald door de tijd. Als HR professional is het echter wel belangrijk je tot een aantal vragen te beperken. Hoe hoog dat aantal is, weet ik niet. Wat ik weet dat als je na een aantal exercities door de bomen het bos niet meer ziet, het aantal te veel opvattend is. Ook kunnen wellicht sommige vragen nauwelijks te beantwoorden zijn. Zorg dus voor een goede basis, herhaal deze sessies en laat verder het voortschrijdende inzicht haar werk doen.

 

Is niets doen geen optie?
Nee, ondanks deze paradox is het beter om de toekomst in te schatten en het proactief handelen hierop af te stemmen. Organisaties die wachten, zijn altijd te laat en worden (onaangenaam) verrast door invloeden binnen en buiten de organisatie. Personeelsplanning dwingt organisaties om lange(re) termijn kwantitatieve en kwalitatieve personeelsvraagstukken in een vroegtijdig stadium te beantwoorden.

 

Dus niet meer praten dat SPP moeilijk, zo niet onmogelijk is, maar aan de slag!

Aantal keer bekeken: 265

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland