De afdeling HR wordt vaak om advies gevraagd bij het maken van studieafspraken met een medewerker die een opleiding gaat volgen. Waar moet je aan denken bij het maken van dit soort afspraken? Advocate Emilie van der Lans helpt je op weg.

Afspraken over het volgen van een opleiding worden vastgelegd in een zogenaamde studieovereenkomst of een studiebeding. Hierin kun je de bijzondere afspraken vastleggen die je wilt maken met de medewerker die de studie volgt.

Wat spreek je af?

Om dit op de juiste manier te doen, is het van belang om eerst na te gaan of er bijzondere regels of afspraken zijn waar je rekening mee moet houden. In het Burgerlijk Wetboek (BW) staat wel een aantal artikelen dat iets regelt over scholing, maar geen bepalingen die direct doorwerken in de studieovereenkomst. In een CAO of een personeelsreglement vind je soms wel bepalingen terug die bepalend kunnen zijn voor de afspraken in een studieovereenkomst. Er zijn organisaties die afspraken kennen over een scholingsbudget of een keuzebudget dat ook voor studie gebruikt kan worden. En soms zie je in een personeelshandboek voorwaarden staan die van toepassing zijn als een medewerker een opleiding op kosten van de werkgever gaat volgen.

Daarnaast is het goed om na te denken over de belangrijkste afspraken die je in dit geval wilt maken. Denk bijvoorbeeld aan de tijd die een medewerker kwijt is met het bijwonen van opleidingsdagen. Is dit werktijd of moet een medewerker ook gedeeltelijk verlof of ADV inzetten? En mag er ook worden gestudeerd onder werktijd of moet dit in privé tijd worden gedaan? En natuurlijk de kosten. Komen deze volledige voor rekening van de werkgever, of moet de medewerker daar ook eigen budget voor inzetten? En hoe zit het met de reiskosten naar de opleidingslocatie?

Terugbetaling van studiekosten

Verder bevatten de meeste studieovereenkomsten een beding over de terugbetaling van de studiekosten door de medewerker aan de werkgever als de medewerker tijdens of kort na de studie uit dienst gaat.

Zo’n studiekostenbeding is toegestaan, maar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. In een studiekostenbeding moet worden aangegeven hoe lang de werkgever vindt dat de werknemer zijn nieuw verworven kennis moet inzetten voor het bedrijf. Ook moet er in staan dat de medewerker de studiekosten moet terugbetalen als de dienstbetrekking tijdens of onmiddellijk na afloop van de studieperiode eindigt op basis van een ‘glijdende schaal’. Het bedrag dat de medewerker moet terugbetalen, moet elk jaar evenredig verminderen totdat er niets meer hoeft te worden terugbetaald.

Tot slot is het natuurlijk altijd van belang om medewerkers goed te informeren over de afspraken die je met hen maakt. Maar voor het studiekostenbeding geldt dit extra. De werkgever moet de medewerker vooraf informeren over de consequenties van de verplichting tot terugbetaling van studiekosten. Heb je vragen? Mail ze naar: lans@advocaten-hemony.nl

Aantal keer bekeken: 866

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland