Tegengestelde opdrachten maken het af en toe wel heel lastig

In de afgelopen weken heb ik me wat meer kunnen verdiepen in de verschillende tegengestelde wetten waar we als HR-professionals mee te maken hebben. En als je het dan toch goed wilt doen, is het best lastig om de juiste keuzes te maken. Want doe je het goed volgens de ene wet, dan ben je in overtreding voor een andere. En dan heb ik het nog niet eens over de interactie met medewerkers die het soms wel erg complex maken om nog binnen de wet te blijven.

Neem nu het begeleiden van medewerkers die ziek zijn. Vanzelfsprekend willen we er dan voor zorgen dat medewerkers goed begeleid worden. Dat betekent belasten voor wat nog kan, het in stand houden van het goede contact tussen werknemer en werkgever en zorgen dat we een zogenaamd UWV-waardig dossier hebben voor als het ooit zo ver komt dat de medewerker in een keuringsituatie komt. Medewerkers geven daarbij rustig veel informatie die ik als werkgever niet mag en eigenlijk dus ook niet wil hebben. Vastleggen is natuurlijk helemaal uit den boze, maar een foutje is zo gemaakt.

Vroegen we vroeger een WAZO-uitkering aan voor doorbetaling bij een zwangerschap, nu vragen we een vangnet-constructie aan. Ok, wat maakt een naam uit? Niet zo veel misschien, al weet geen enkele zwangere wat een vangnet is. En ojee, mogen we dan nog wel vastleggen wanneer de moeder in kwestie is bevallen, zodat je ook weer tijdig kunt spreken over werkhervatting en ook de attentie kunt sturen voor de nieuwgeborene? Dan zou je opeens kunnen concluderen dat de vangnet-uitkering is gebruikt voor En wat doen we met het opbergen van de geboortekaartjes. Ook namelijk heel handig voor het Sinterklaasfeest. Is dat geen overbodige informatie die inbreuk maakt op de Wet bescherming Persoonsgegevens.

En ik ken nog weinig bedrijven die de totale BSN-registratie heeft afgeschaft. Veel arbodiensten rapporteren daar nog op. En soms is dat maar goed ook. Ik heb de ervaring met een medewerker met zelfde voorletter en achternaam en stom toevallig, ook nog eens op dezelfde dag geboren. En geen familie… Dan is een BSN toch wel heel handig.

Vanzelfsprekend is het goed om na te gaan of er niet teveel wordt vastgelegd en of het vooral ook niet te lang wordt bewaard. Maar het wordt ingewikkeld als we met tegengestelde wetten gaan werken: wil je voldoen aan een goed verzuimdossier kom je bijna in de knoop met de Autoriteit Persoonsgegevens.

De zorg is terecht, maar als het alleen gaat om het voorkomen van dat ene incident, dan denk ik dat er vooral veel meer aandacht besteed kan worden aan het goede gesprek tussen medewerker en manager. Wanneer op de werkvloer het contact goed is, dan komt het niet vaak voor dat er een probleem komt door de zaken die teveel zijn vast gelegd. Voorwaarde is dan wel dat het goed beveiligd is. Lekken naar de buitenwereld, dat is nooit goed. Daar zijn we het denk ik allemaal wel over eens.

Ik wens voor de rest vooral dat iedereen het goede gesprek aangaat om er zo voor te zorgen dat niet de wetten, maar het onderlinge contact de boventoon voert.

Aantal keer bekeken: 234

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland