Het landschap van de arbeidsmarkt verandert in een hoog tempo
Onder afstuderende hoger opgeleiden zien we een sterke hang naar vrijheid en de wens om (zelf) te kunnen ondernemen. Vraag aan 10 hoger opgeleiden hoe ze tegen hun toekomstige rol op de arbeidsmarkt aankijken en meer dan de helft geeft aan vroeger of later werkzaam te willen zijn in een zelfstandige rol.

Het is mijn persoonlijke overtuiging dat in de komende 5 jaar het landschap een fundamentele verschuiving laat zien van ‘arbeidsovereenkomsten’ naar ‘talentcontracten’. Binnen 10 jaar is er sprake van een nieuwe wereld waarin ieder individu zijn eigen talent en vaardigheden vermarkt door dit zelfstandig of georganiseerd op de arbeidsmarkt aan te bieden.

TalentContract

Talentcontracten kenmerken zich door volledig flexibele looptijden, van extreem korte tijd (uren, dagen tot weken) tot langere perioden (maanden to jaren) direct verbonden aan de (deel)kennis die geleverd moet worden. Hoe schaarser het talent hoe hoger het uurtarief. Het risico ligt bij de talent-contractor. Maar goed dit is niets nieuws, anders dan dat ik denk dat dit grootschalig de norm word. De snel groeiende ZZP-groep vormt hier de voorhoede van. (al dan niet vrijwillig daartoe gedwongen).

Talent Stock Exchange

Ik geloof in actie –reactie. Ik zie in deze nieuwe verhoudingen dan ook wel een tegengestelde beweging ontstaan, waarbij talentgroepen zich verenigen en zich georganiseerd gaan aanbieden op de arbeidsmarkt. Is dat de geboorte van de Talent Stock Exchange? Het omgekeerde businessmodel van de huidige grote uitzendorganisaties, waarbij talent zich zelf verenigt en zich als mede-aandeelhouder vermarkt. Werkgevers nemen op hun beurt wellicht ook weer een belang in de talent stock exchange om capaciteit te borgen.

Het blijft natuurlijk op zijn Oud Hollands ‘Koffiedik kijken’. Hoe dan ook: een meer dan interessant vraagstuk omdat de rol en het belang van het werkgeversmerk (employer brand) verder in belang zal toenemen. Het principe van vraag en aanbod zal in een verder flexibiliserende en vergrijzende arbeidsmarkt meer en meer de toon bepalen. Als straks de flexibele schil groeit naar 25%? Hoe blijf ik dan als werkgever aantrekkelijk voor mijn (tijdelijke / nog te werven) medewerkers? Ik ben dan ook heel benieuwd hoe ZZP’ers daar nu al tegen aan kijken? Iemand die zijn ervaring wil delen?

Wie krijgt de beschikking over mijn talent?
Een belangrijke pijler bij het maken van ‘werkkeuzes’ bestaat uit de vraag ‘aan wie’ ik mijn talent ter beschikking stel. Kandidaten hechten belang aan een goede match tussen zichzelf en het bedrijf. Denk daarbij aan thema’s zoals: pas ik bij de bedrijfscultuur, hoe zit het met duurzaamheid en MVO en zijn er nog mogelijkheden om mij te ontwikkelen? Het zijn allemaal thema’s die bepalend zullen zijn voor de aantrekkelijkheid van een werkgever om daarmee de keuze van een toekomstige werknemer in zijn voordeel uit te laten vallen.

Bjorn Veenstra
Follow me on twitter: @bjornveenstra

Aantal keer bekeken: 672

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Bjorn Veenstra on 7 mei 2012 at 9:58am

Dank voor jullie reacties, aanvullingen, gedachten. Via twitter, linkedin en onder deze blog. Mooi om te zien. Het artikel heeft inmiddels aardig wat reacties losgemaakt, ook in de Engelstalige variant, zie: http://recruitingunblog.wordpress.com/page/2/ (even naar beneden scrollen). Ja, zelfs tot voorstellen om het initiatief op te pakken om de Talent Stock Exchange daadwerkelijk te gaan realiseren.

Reactie van Cint Kortmann on 3 mei 2012 at 7:06pm

Met plezier heb ik het artikel van Bjorn Veenstra gelezen en zeker ook de reactie van Chris Lemmens hierop. Het mooie is dat Chris terecht de problematiek verbreed naar de globale arbeidsmarkt. Ondanks de huidige Noord Atlantische crisis blijken veel hoog opgeleide jongeren in dit gebied zich niet bewust van de ontwikkelingen op hun arbeidsmarkt.
In de wereld is een groeiend reservoir hoog opgeleide professionals die graag bepaalde taken willen verrichten en van ons willen overnemen. Dat doen ze door hierheen te emigreren of doordat organisaties het werk naar andere landen uitbesteden. Zij zijn bereid te reizen; zij zijn bereid hard te werken. Waar hier mensen nog serieus praten over ‘Het Nieuwe Werken’ met thuiswerkplekken betekend HNW in de globale werkelijkheid gewoon kei hard werken. Werken voor je familie; voor jezelf; voor reserves tijdens ziekte en wanneer je niet meer kunt werken.
Voor die nieuwe generatie geldt dat de mensen die niet bereid zijn evenredig toegevoegde waarde aan de wereld gemeenschap te leveren ook een steeds kleiner deel zullen krijgen van de grote consumptie koek die dagelijks in de wereld wordt gebakken. In het ‘Westen’ zijn we gewend om van deze koek een onevenredig groot deel op te eten maar dat deel wordt snel minder nu steeds meer mensen in de wereld een eerlijk deel van de koek weten te krijgen. De koek groeit dan wel wat elk jaar maar die groei kan wel eens eindig blijken bij een gebrek aan grondstoffen. In ieder geval groeit de koek echt niet zo hard dat de nieuwe generatie in het Westen arrogant achterover kan gaan leunen. Zij zullen echt niet meer op de oude koloniale manier worden verzorgd door de rest van de wereld.
De genoemde Talent Stock Exchange kan wel eens weinig plek hebben voor de beschreven Nieuwe Westerse ‘Professional’.

Reactie van Radboud Heinink on 3 mei 2012 at 5:05pm

Als wij onze medewerker tevredenheids onderzoeken goed lezen dan geven onze medewerkers eigenlijk aan dat wij als VANAD blij mogen zijn dat de medewerkers voor ons gekozen hebben. Daar spelen wij met ons hybride "Work from Anywhere" helemaal op in: wij stellen contact center medewerkers in staat om overal te werken waar ZIJ dat willen.
Uiteindelijk zorgen wij er, ondersteund voor ons platform, voor dat er een "marktplaats voor werk" ontstaat waar opdrachtgevers hun werk aanbieden en mensen met de juiste skills en kennis het werk uit kunnen voeren. Op deze manier denken wij te voldoen aan zowel de eisen van de personen die het werk uitvoeren als de wensen van de opdrachtgever: de beste kennis in kunnen zetten tegen een marktconforme prijs om een zo hoog mogelijke klanttevredenheid te bewerkstelligen.

Reactie van Chris Lemmens on 3 mei 2012 at 1:13pm

Ik durf nog wel een stapje verder te gaan in het 'stock exchange' denken. Ik voorzie dat arbeid over de hele wereld ingekocht gaat worden zoals een 'trade mart' . Daar waar voldoende potentieel en kwaliteit tegen een goede prijs voorhanden is, wordt arbeid ingekocht. Eigenlijk een beetje oude wijn in nieuwe zakken, immers de outsourcings projecten naar het buitenland zijn bekend. Het verschil is denk ik dat het geen entiteit wordt van de outsourcer maar inhuren van tijdelijke mankracht (waarbij tijdelijk een rekbaar begrip is).
Ik zie de mitsen en maaren als reactie al verschijnen. Dit is een schets hoe ik de ontwikkeling zie en daardoor wat minder genuanceerd geplaatst.
Trouwens leuk artikel!