Uitbreiding meldingsplicht collectief ontslag

Er gaan geruchten dat sommige werkgevers de meldingsplicht voor collectief ontslag opzettelijk omzeilen. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat daarom de Wet melding collectief ontslag aanscherpen. Het voorstel voor de wetswijziging moet in het voorjaar van 2011 klaar zijn.

Als een werkgever binnen drie maanden twintig werknemers of meer ontslaat, moet hij dit schriftelijk melden bij de vakbonden. Daarbij moet hij een wachttijd van één maand aanhouden, die is bedoeld voor overleg met de vakbonden. De vakbonden kijken dan of het mogelijk is om collectieve ontslagen te voorkomen of te verminderen. Lees verder op rendement.nl.

Bron: Rendement

Aantal keer bekeken: 55

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland