Uniforce: een oplossing voor de ZZP'er/opdrachtgever in het licht van de Wet DBA?

Na een vorige blog werd ik gebeld door een ZZP’er met de vraag of de zogeheten Uniforce-constructie soelaas biedt. Omdat daarover veel berichten verschijnen (veelal uit de tijd toen het VAR systeem nog gold) leg ik in deze blog uit hoe het (wel/niet) werkt.

De eerste vraag is: waarvoor zou die Uniforce-constructie een oplossing (moeten) zijn? De wetgever heeft met de wijziging van de VAR-regels in de wet DBA geen verandering in het gedachtegoed beoogd. Voor de wetgever is en was van belang dat het juiste type belasting wordt betaald: vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting of, als sprake is van een arbeidsovereenkomst, loonbelasting. Onder het VAR systeem kon de fiscus, als achteraf kwam vast te staan dat geen sprake was van ondernemerschap maar van een (fictieve) dienstbetrekking, verhaal nemen (voor loonbelasting/premies) op de opdrachtnemer/ZZP’er. Sinds de Wet DBA kan de fiscus ook verhaal nemen op de opdrachtgever. Daarom staat nu in de krant dat een aantal grote ondernemingen niet meer wil samenwerken met ZZP’ers. Maar hoe groot is de kans dat verhaal wordt genomen, eigenlijk? Onder het VAR systeem gebeurde dat al nauwelijks en er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit onder de Wet DBA ineens anders wordt.

Maar goed: stel dat een opdrachtgever toch absolute zekerheid wil hebben dat hij niet alsnog loonbelasting en premies moet betalen. Helpt de Uniforce-constructie dan? Het antwoord is: “Ja, maar de garantie geldt tot de voordeur en maakt van een mug een olifant”. De gedachte achter Uniforce is dat niet een persoon (de ZZP’er) maar een B.V. de opdrachtovereenkomst aangaat met de opdrachtgever. De ZZP’er houdt de economische eigendom van de aandelen in de B.V. maar heeft het aan de aandelen verbonden stemrecht overgedragen (via een zogeheten STAK) aan Uniforce die voorts 20% van de aandelen gaat houden en een maandelijkse beloning krijgt voor haar bemoeienissen. Het gevolg daarvan is dat de ZZP’er nog altijd economisch belanghebbende is bij zijn “eigen” vennootschap, maar zijn eigen ontslag als bestuurder daarvan niet meer kan tegenhouden. Daardoor zal de fiscus aannemen dat de ZZP’er wel degelijk een werknemer is, maar niet van de opdrachtgever, maar van zijn “eigen” B.V. Gevolg: de B.V. moet loonbelasting en premies afdragen en de opdrachtgever hoeft dat dus niet ook/nogmaals te doen.

Toch is dit geen zaligmakende oplossing. De reden dat veel ZZP’ers niet vanuit een B.V. werken maar zaken doen als eenmanszaak is nu juist vanwege de daaraan verbonden fiscale voordelen, zoals de zelfstandigen- en startersaftrek. Als een ZZP’er een B.V. moet oprichten, heeft dat voor haar/hem allerlei voordelen (ook wat aansprakelijkheid betreft) maar ook diverse nadelen, waaronder het verlies van voornoemde fiscale faciliteiten.. Zo gelden voor een B.V. specifieke regels, zoals de zogeheten “gebruikelijk loon”-regeling. Waar een Uniforce-constructie voor een opdrachtgever dus wel een zeker voordeel heeft (de fiscus weet dat er al loonbelasting en premies worden betaald en zal dus minder snel kritisch zijn op de relatie met de opdrachtgever) is zaken doen vanuit een B.V. financieel gezien voor de ZZP’er misschien helemaal niet aantrekkelijk.

Maar het belangrijkste punt is dat in misbruiksituaties niet alleen door de fiscus, maar ook door het UWV (bij een WW-aanvraag door de voormalige ZZP’er/directeur, bijvoorbeeld) of door de rechter (als toch een loonclaim bij de opdrachtgever wordt neergelegd) kritisch gekeken zal worden naar een opdrachtovereenkomst. Want wat bij al dit soort oplossingen blijft gelden, is dat, als sprake is van een poging om te ontkomen aan de conclusie dat eigenlijk sprake is van een dienstverband, zo’n constructie gedoemd is te sneuvelen.

Kortom: als de ZZP’er een echte ondernemer is, heeft hij/zij, maar ook de opdrachtgever niets te vrezen van de wet DBA. Maar is dat niet het geval, dan helpt ook de Uniforce constructie niet, al moet aan Uniforce worden toegegeven dat de fiscus minder kritisch zal zijn, omdat deze loonbelasting en premies krijgt vanuit de “eigen” B.V. Maar of de ZZP’er daar beter van wordt?

Heeft u vragen? Neem gerust contact met mij op:

Muriel Middeldorp
www.potjonker.nl
T +31(0)23 - 553 02 30 | F +31(0)23 - 553 02 60 | E middeldorp@potjonker.nl | Postbus 280, 2000 AG HAARLEM

Aantal keer bekeken: 2184

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland