Ook Onregelmatigheidstoeslag over vakantie-uren?

Naar aanleiding van een uitspraak van de kantonrechter Den Haag (2 juni 2015 ECLI: NL:RBDHA:2015:6327) is in de zorgwereld commotie ontstaan. De kantonrechter heeft namelijk geoordeeld dat een medewerker van het Haga Ziekenhuis die met pensioen ging nog recht had op uitbetaling van Onregelmatigheidstoeslag (ORT) over zijn vakantie-uren over de vijf daaraan voorafgaande jaren.

De kantonrechter haalt artikel 7:639 BW aan, waarin staat dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon houdt en naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 15 september 2011, waarin staat dat elke last die intrinsiek samenhangt met de uitvoering van taken die de werknemer zijn opgedragen en waarvoor hij een financiële vergoeding ontvangt, gerekend wordt tot het loon. ORT is, aldus de kantonrechter, zo’n intrinsieke last, omdat de betreffende medewerker geacht werd nachtdiensten te werken en dus recht had op onregelmatigheidstoeslag.

Cao-bepaling

Het Haga Ziekenhuis verweerde zich onder andere met de stelling dat de CAO (Ziekenhuizen) het salaris (tijdens vakantie) definieert als het bruto maandsalaris exclusief (onder andere) ORT. Maar de kantonrechter vond de bepaling in de CAO in strijd met “dwingend recht” (te weten: artikel 7:639 BW en de uitleg die het Hof van Justitie daaraan gegeven heeft). Dat de CAO Ziekenhuizen algemeen verbindend is verklaard en een standaardkarakter heeft, doet naar mening van de kantonrechter niet terzake. Ook het argument van het Haga Ziekenhuis dat toewijzing van de vordering zou leiden tot onoverkomelijke financiële moeilijkheden mocht het ziekenhuis niet baten, omdat de kantonrechter dat verweer onvoldoende onderbouwd vond.

Financiële lasten

De consequentie van deze uitspraak was dat vele werknemers (en voor deze werknemers de vakbonden) zich op het standpunt hebben gesteld dat zij nog recht hebben op uitbetaling van ORT over hun vakantie-uren. Maar de meeste ziekenhuizen hebben geen gehoor gegeven aan het verzoek tot uitbetaling van de achterstallige ORT. Daarbij hebben de ziekenhuizen aangevoerd dat “één zwaluw nog geen zomer maakt” en dat het feit dat de kantonrechter in Den Haag aldus heeft geoordeeld niet wil zeggen dat andere rechters ook zo oordelen.

Bovendien valt uit de uitspraak van de kantonrechter in Den Haag af te leiden dat als het Haga Ziekenhuis beter onderbouwd had dat de financiële lasten van een nabetaling niet te dragen zijn, wellicht een ander oordeel zou zijn gevolgd. Juridisch zou dit vertaald kunnen worden met de stelling “dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om nakoming van deze verplichting (en zeker over een tijdsvak van vijf jaar) te verlangen”.

Er is ook kritiek gekomen op dit deel van de uitspraak, omdat het Haga Ziekenhuis had becijferd dat het ging om een bedrag van circa één miljoen euro per jaar. Toch bepaald geen sinecure: er zullen ziekenhuizen zijn die daadwerkelijk financiële problemen krijgen als ze dit soort bedragen (zeker als dat met terugwerkende kracht moet gebeuren) moeten ophoesten.

In strijd met dwingend recht?

Natuurlijk zal in de komende tijd ook gestreden worden over de vraag of de CAO- bepaling wel echt in strijd is met dwingend recht en of de uitleg van het Hof van Justitie wel opgaat in situaties als de onderhavige. Over de kwestie is het laatste woord nog niet gezegd. Aangekondigd is dat een aantal proefprocedures gestart gaat worden. Vakbond NU’91 meldt dat op de website. De hoop is dat, als die proefprocedures (ook) goed aflopen voor de werknemers, andere ziekenhuizen in andere zaken alsnog over de brug zullen komen. Maar of dat ook echt zo is...

Heeft u vragen? Neem gerust contact met mij op:

Muriel Middeldorp

www.potjonker.nl
T +31(0)23 - 553 02 30 | F +31(0)23 - 553 02 60 | E middeldorp@potjonker.nl | Postbus 280, 2000 AG HAARLEM

Aantal keer bekeken: 997

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland