We zijn wel wat gewend binnen de divisie Zorg & Gezondheid van Achmea. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, niet alleen door de veranderingen in de wereld van zorgverzekeraars, maar juist ook door wat er in de zorg gebeurt. Toch trekt een zo grootschalige reorganisatie als die waar we nu middenin zitten, onmiskenbaar een wissel op het bedrijf. Niet in de laatste plaats, omdat het een reorganisatie is die zich in fasen afspeelt. Waar een aantal medewerkers al zekerheid heeft over behoud of verlies van zijn baan, weten anderen nog niet waar ze aan toe zijn.


Achmea vindt het belangrijk niet alleen transparant te zijn over de gevolgen van de reorganisatie voor haar medewerkers, maar die medewerkers ook te versterken in het omgaan met de gevolgen ervan. Hierbij is het zaak dat mensen het reorganisatieproces niet lijdzaam ondergaan, maar op tijd in beweging komen en over voldoende veerkracht beschikken om met dergelijke uitdagende situaties en onzekerheid in werk en leven om te gaan. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid medewerkers actief te begeleiden om die zelfregie te kunnen vormgeven, en het interventieprogramma VeerkrachtWijzer speelt hierin een belangrijke rol.

Weerbaarheid vergroten

VeerkrachtWijzer, wetenschappelijk getoetst en geënt op positieve psychologie, ondersteunt medewerkers drie maanden lang om hen te leren hun eigen hulpbronnen te herkennen en in te zetten. Onderzoek van Universiteit Utrecht heeft aangetoond dat dit programma de weerbaarheid van medewerkers vergroot. Hun vertrouwen in eigen kunnen, hoop, optimisme en veerkracht (allen ontwikkelbaar!) wordt versterkt en daarmee hun capaciteit om focus te houden, keuzes te maken en welbevinden te ervaren in lastige en/of veranderende (werk)omgeving. Ondanks de druk die een reorganisatie met zich meebrengt, blijven mensen in hun eigen kunnen geloven en blijven ze in staat met volle inzet het werk te doen dat voor hen ligt. En dat is niet alleen belangrijk voor de werkgever, maar vooral voor de mensen zelf, zowel voor degene die hun baan (gedwongen) verliezen als voor degene die na het afscheid van collega’s achterblijven en doorgaan.

Aandacht voor leidinggevenden

Naast de medewerkers heeft Achmea in het reorganisatieproces ook aandacht voor de leidinggevenden. Zij zijn doorgaans eerder geïnformeerd dan de medewerkers en zijn veelal één of twee fasen verder in het (emotionele) proces. Zij doorlopen hun eigen proces van boosheid, verdriet en acceptatie, maar moeten hun medewerkers ook begeleiden in het omgaan met deze emoties. Iets dat leidinggevenden vaak best lastig en niet altijd vanzelfsprekend vinden. Daarin ondersteunen we hen dus o.a. met een training ‘in transitie’ waarin we kennis over de emotionele respons tijdens transities en interventietools aanreiken. We willen er immers voor zorgen dat deze reorganisatie een fair proces is voor iedereen en dat we het goede gesprek met elkaar voeren. En hoewel we ons heel goed realiseren dat we de pijn van een gedwongen (en niet zelf verkozen) vertrek niet kunnen wegnemen, vinden we het belangrijk een bijdrage te leveren aan de veerkracht van onze mensen en daarmee aan de capaciteit van onze medewerkers om met de lastige situaties of onzekerheid in het werk (en privé) om te gaan.


Nathalie de Jager,
healthmanager Achmea Zorg

Aantal keer bekeken: 641

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Jose van der Varst on 19 december 2014 at 1:03pm

Beste Nathalie,
Ik ben eveneens geïnteresseerd in de wijze waarop jullie de trainingen georganiseerd hebben. Is het mogelijk dat je dit kunt aangeven?
Vriendelijke groet,
José van der Varst.

Reactie van Katja de Wit on 18 december 2014 at 1:20pm

Beste Nathalie, dat klinkt als een mooi voorbeeld van goed werkgeverschap in onrustige tijden. Ik vroeg mij af of er ook nog speciale aandacht wordt geschonken aan de 'achterblijvers'; zij die niet direct getroffen worden door de reorganisatie maar wel veel collega's zien gaan en ook moeten dealen met alle gevoelens van dien. En de trainingen die je noemt; zijn die speciaal voor Achmea ontwikkeld en worden die intern uitgevoerd of doen jullie dit met een externe partij? Vriendelijke groeten, Katja de Wit