Veranderende rol HR biedt glorieuze toekomst (en lost en passant nog een ander probleem op)

Organisatieadviseur Ber Damen schrijft in zijn boeiende nieuwe boek Businessarchitect & Verandermeester over de veranderende rol van de HR-professional: “Van vertrouwenspersoon voor medewerkers, van administrateur van personeelsgegevens, van controleur van arbeidsvoorwaarden, van handhaver van personeelsregelingen en van rechterhand en adviseur verandert de HR-professional in een architect van organisaties, een innovator van businessmodellen, een ontwerper van infrastructuren en werkprocessen, een handelaar in data en algoritmen, een deskundige in het arbeidsgedrag van mensen en een meester in het managen, implementeren en doorvoeren van organisatieveranderingen. Van een business partner in een businesseigenaar.”

'Naam HR te beperkt'
Een tamelijk nieuw en vooruitstrevend perspectief dus voor de HR-professional. Althans, zo lijkt het. Op fastcompany.com verscheen recent het artikel ‘Have we finally outgrown HR?’ waarin de veranderende rol van HR wordt beschreven. Het artikel stelt dat ‘de naam’ HR besmet is. Het zou te beperkt zijn en geen recht doen aan de steeds bredere scope en de strategische waarde van HR.

People Operations
In het artikel wordt ook Laslo Bock geciteerd. Toen hij als HR-directeur in dienst kwam van Google veranderde hij de naam van HR in People Operations. Hij geeft daarvoor de volgende redenen: “Conventional business language wouldn’t fly in the engineering-driven culture. While HR would be seen as administrative and bureaucratic, 'operations' suggested the ability to get things done and use math. So people operations it was. We built people operations around the principles of using data-driven decision making, of relentless experimentation, and of enriching the field of people management with the best ideas from across disciplines: psychology, economics, technology, and academia.”

Vrouwen in de bestuurskamer
Een bredere scope voor HR, een veel strategischer rol als businessarchitect. Dat is de toekomst voor de HR-professional (of de voorheen-HR-professional, zoals Ber Damen consequent volhoudt in zijn boek). En die nieuwe rol, die nieuwe scope kan nog een ander probleem op gaan lossen ook. Het gebrek aan vrouwen in de bestuurskamer! Het aantal vrouwen in Raden van Bestuur neemt slechts mondjesmaat toe. Het zal in dit tempo nog tientallen jaren gaan duren voordat de man-vrouw verdeling in besturen gelijk is. Dat komt mede, zo is de stelling, door een gebrek aan goede vrouwelijke kandidaten voor bestuursposities. Vrouwen wordt een gebrek aan kennis en ervaring verweten. Maar met die bredere HR-scope komen veel vrouwelijke HR-managers en directeuren wél in aanmerking voor de positie van (bijvoorbeeld) CEO.

Talentpool voor de board
Ram Charan en Dennis Carey constateren in een Harvard Business Review-artikel dat vrouwen in HR nu vaak betrokken zijn bij het vormgeven van de toekomstige richting van organisaties en dat ze veel meer inzicht hebben in de business. Daarnaast wonen ze vrijwel iedere bestuursvergadering bij. Ze weten dus hoe ze met het bestuur om moeten gaan. Charan en Carey menen dat deze kennis en eigenschappen de (vrouwelijke) HR-directeur uitermate geschikt maakt voor een positie in de board. Met andere woorden, er zijn voldoende goede, gekwalificeerde vrouwen voor een bestuurspositie!

De HR-professional als businessarchitect

Boost
Mij lijkt dat de bredere, meer strategische rol van HR, het vak een boost geeft. De voorheen-HR-professional als verandermeester en businessarchitect of als CEO, dát is de toekomst van het vak. Dáár ligt de echt toegevoegde waarde. Dus, waarde HR-professional, verdiep je in die business, laat je toegevoegde zien. En wordt, in de woorden van Ber Damen, businesseigenaar. Jij maakt, ontwerpt de organisatie en zorgt ervoor dat in een tijd van turbulente veranderingen, de organisatie succesvol transformeert en toekomstbestendig is. Een mooie toekomst toch? 

Marco Hendrikse is Head of content bij GITP/PiCompany

Aantal keer bekeken: 921

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland