Veranderingen 2010 pensioenaanspraken, eigen bijdrages etc.

per 1 januari wijzigen de getallen die nodig zijn voor het berekenen van nieuwe pensioenaanspraken, eigen bijdrages, etc. hieronder tref je een overzicht aan van alle getallen.


Pensioen
De AOW-franchise 2010 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 12.673,-. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen. De AOW-franchise 2010 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 18.427,- Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer van directeuren grootaandeelhouders (DGA's)

Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven en bedraagt voor 2010 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggings- pensioen.

De feitelijke AOW voor een zelfstandige (=alleen wonend persoon) bedraagt voor 2010 € 8.871,24. Het dubbele bedrag, € 17.742.48 mag bij pensionering vóór 65 jaar worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

De ANW bedraagt voor 2010 € 13.879,92. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat). De halfwezenuitkering is € 3.201,84.

Het maximumdagloon is € 186,65 (€ 48.715,65 op jaarbasis). Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).

Stimulering doorwerken oudere werknemers
De arbeidskorting lage inkomens is tot 57 jaar € 1.489,-
voor 57, 58 en 59 jaar € 1.752,-
voor 60 en 61 jaar € 2.012,-
voor 62 tot en met 64 jaar € 2.273,-
vanaf 65 jaar € 1.057

De arbeidskorting hoge inkomens is tot 57 jaar € 1.433,-
voor 57, 58 en 59 jaar € 1.696,-
voor 60 en 61 jaar € 1.956,-
voor 62 tot en met 64 jaar € 2.217,-
vanaf 65 jaar € 1.031

De doorwerkbonus
62 jaar (5%) € 2.340,-
63 jaar (7%) € 3.276,-
64 jaar (10%) € 4.679,-
65 jaar (2%) € 936,-
66 jaar (2%) € 936,-
67 jaar en verder (1%) € 468,-

Levensloop
De levensloopverlof korting bedraagt per jaar deelname € 199,-. De maximale storting is onveranderd 12% tot een maximum van 210%.

waardeoverdracht
het percentage dat gebruikt wordt om de koopsom te berekenen bij pensioenoverdracht (=waardeoverdracht) bedraagt voor 2010 4,122% (4,926% in 2008 en 4,533% dit jaar). Deze daling zal enerzijds voor zorgen dat bijbetalingen lager zullen zijn (in gelijke gevallen) dan in het jaar 2009, echter, de teruggave bij iemand die uit dienst treedt zal ook lager zijn.

Mocht je vragen hebben over wat dit betekent voor jou als werkgever, mail dan je vraag naar rogier.kerkhof@haygroup.com


(bron: nat.pensioenweblog)

Aantal keer bekeken: 90

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland