Vier tijdelijke arbeidscontracten voor jongeren tot 27 jaar!

Met ingang van 9 juli 2010 is een wet van kracht geworden op grond waarvan met jongere werknemers (jonger dan 27 jaar) vier tijdelijke arbeidscontracten kunnen worden afgesloten. Deze contracten lopen ieder van rechtswege af, mits binnen een periode van vier jaar. Deze tijdelijke maatregel is genomen in het kader van de economische crisis en geldt in ieder geval tot 1 januari 2012. Eind 2011 zal de minister de effecten van deze verruiming laten weten en bepalen of deze maatregel verlengd zal worden.

3x3 regel
Voor die tijd gold dat u als ondernemer voor het aangaan van tijdelijke arbeidscontracten binnen een tijdsvak van 3 jaar slechts 3 aansluitende contracten mocht sluiten. In het geval de periode van 3 jaar of indien meer dan 3 aansluitende contracten worden aangegaan, wordt het dienstverband automatisch (van rechtswege) voor onbepaalde tijd. Voor de duidelijkheid: een contract is aansluitend als het opvolgende contract binnen een periode van 3 maanden na het eindigen van de vorige arbeidsovereenkomst wordt gesloten.

Ouder dan 27 jaar
Bovenstaande geldt dus nog steeds en dan voor al uw werknemers die ouder zijn dan 27 jaar. Overigens blijft gelden dat in een CAO afgeweken kan worden van deze 3 x 3 regel. Raadpleeg dan ook altijd uw CAO, als deze op uw onderneming van toepassing is.

Verruiming en flexibiliteit
Op basis van die tijdelijke wet (geldig tot 1 januari 2012) heeft u als ondernemer meer speelruimte bij het sluiten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten met werknemers jonger dan 27 jaar. Er geldt pas een dienstverband voor onbepaalde tijd voor deze jongeren na 48 maanden of indien meer dan 4 tijdelijke contracten zijn gesloten.

Er is een bepaling van overgangsrecht opgenomen. Als u een 'vierde' contract bent aangegaan vóór 9 juli 2010 met een jongere werknemer, dan blijft dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Aan de andere kant: als u voor de buitenwerkingstelling een vierde tijdelijke overeenkomst bent aangegaan, dan loopt het contract gewoon van rechtswege af, ook als de wet niet meer geldt.

Werknemer van 26 jaar
Wat te doen als werknemer 26 jaar is en u nog op grond van deze tijdelijke wet een vierde contract kunt aanbieden? Daarover bestaat onduidelijkheid. Op vragen van Raad van State gaf de minister in eerste instantie aan dat alle 4 contracten voor de 27e verjaardag moeten liggen. Dat is ook het antwoord dat het ministerie van Sociale zaken in december 2010 gaf op een dergelijke vraagstelling. Echter op expliciete vragen tijdens de mondelinge behandeling in de Tweede kamer heeft de minister aangegeven dat de werknemer op moment van het aangaan van de laatste verlenging, die tot het vierde contract zal leiden, jonger 27 jaar zal moeten zijn. De literatuur (de heer Mr Boot) geeft aan dat meer gewicht moet worden toegekend aan deze laatste uitleg en dat zou voor ondernemers meer ruimte geven.

De kantonrechter zal hierover echte duidelijkheid kunnen geven. Tot die tijd is ons advies (voor 100% zekerheid) om alle vier de tijdelijke contracten tot de datum van de 27ste verjaardag te laten vallen. Maar als u mr Boot wilt volgen in zijn lezing, dan kunnen de bedrijfsjuristen van De Raadgevers u daarin adviseren. Bel gratis 0800-3456788.

Aantal keer bekeken: 1755

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland