Gezondheid
Veel werkgevers bieden hun werknemers faciliteiten in het kader van gezondheidsmanagement. Sportschool abonnementen, een bijdrage aan het lidmaatschap van een sportclub, werkplekmassage, gratis consult van een diëtiste.… We gaan ver in onze intenties van goed werkgeverschap. Maar wat winnen we ermee?

Het blijkt in de praktijk dat sportschool abonnementen vooral onder de sportieve medewerkers aftrek vindt. De werkplekmassage wordt over het algemeen goed verwelkomd onder kantoorpersoneel dat open staat voor de handen van een vreemde aan hun lichaam. Kortom, een selectieve groep medewerkers maakt er goed gebruik van. Maar beantwoord dit aan de vraag van de werkgever? Was dit wat HR voor ogen had toen het plan werd gelanceerd? Het blijkt de voorspelbare tragiek van het facultatieve; leuk voor de mensen die zich toch al bewust zijn van de kracht van een gezond lichaam en dito geest. De werknemers aan wie gedacht werd toen de ideeën werden geopperd zijn toch altijd degenen die minder sportief zijn en een hoger verzuimrisico met zich mee torsen.

Vitaliteit
De werknemer die een grote mate van tevredenheid kent op al zijn leefgebieden, een goede energiebalans heeft en positief in het leven staat, noemen we een vitaal mens. Als het thuis goed gaat, financieel alles op orde is, de werknemer graag hard werkt op de zaak, maar ook graag thuis is. Omdat hij het daar ook prima naar z’n zin heeft…

Er blijkt nog steeds terughoudendheid te bestaan bij werkgevers over het aandacht geven aan de werknemer, op alle leefgebieden. Pas als de werknemer niet goed meer functioneert, vaker verzuimt en minder rendement levert, wenkbrauwen iets opgetrokken. En als dan op de personeelsadministratie blijkt dat er loonbeslag is gelegd… oeps… wat te doen? Want financiën, dat is wel erg privé…
Het is het dilemma dat de werkgever tegenhoudt hulp aan te bieden waardoor zaken weer kunnen worden rechtgetrokken. Waardoor het rendement van de werknemer weer op het gewenste niveau kan komen. Waardoor de medewerker zich begrepen, geholpen en dus meer betrokken kan voelen bij de zaak.

Welke werkgever kent deze dilemma’s en laat zich daardoor tegenhouden?

Aantal keer bekeken: 215

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Henny Wildenberg-van Gils on 25 januari 2010 at 8:53pm
Inderdaad gaat het er om om alle medewerkers te bereiken. Er is al veel geschreven en bedacht op dit gebied. Ik ben het er mee eens dat het er om gaat dat medewerkers zich prettig voelen zowel fysiek als psychisch. De integrale managers is de aangewezen persoon om dat goed in de gaten te houden en tijdig in te grijpen, als dit niet het geval is. Het artikel in Switch over bore-out gaat bijvoorbeeld over medewerkers die onderpresteren en daardoor hun vitaliteit verliezen. Het is dus van belang om als HRM adviseur regelmatig aan de managers te vragen hoe het zit met deze balans. En als de balans verstoort dreigt te raken moet je als HRM-adviseur de manager kunnen adviseren welke instrumenten en faciliteiten hij/zij kan inzetten om tijdig in te grijpen. Diederik geeft hierbij al aan waar je aan kunt denken. Het gaat om een totaalpakket wat onderdeel uit moet maken van het integrale beleid. opbaanbegeleiding etc. Met vakbonden worden al afspraken gemaakt over levensfasebewustpersoneelsbeleid. Vitaliteitsbeleid moet daar integraal onderdeel van uitmaken. En niet alleen voor 50+ers maar voor alle leeftijdscategoriën is dit belangrijk. Maar ook de medewerker heeft zelf een verantwoordelijkheid voor zijn eigen vitaliteit. En om dat te faciliteren zijn zaken als bedrijfsfitness, vitaliteitsprogramma's (zie bijv. www.loopbaanadviescollectief.nl), kennisruilprogramma's en detacheringsmogelijkheden ook interessante faciliteiten. De kunst is om een integraal beleid op te zetten waarin maatwerk voor manager en medewerker geleverd kan worden. Een interessante uitdaging!
Henny Wildenberg.
Reactie van Diederik Gallas on 25 januari 2010 at 1:54pm
Beste Onica,
Gezondheidsbeleid is inmiddels bij aardig wat bedrijven een bewust en renderend onderdeel van hun HR beleid. Iedere organisatie heeft daarbij zijn eigen strategie en aanpak nodig. Fitness kan daar prima een onderdeel van uit maken, maar dat hoeft niet.
Gezondheidsbeleid of zo je wilt gezondheidsmanagement kan veel doen voor een organisatie: gezonde werknemers, minder verzuim, betrokkenheid vergroten, tevredenheid en motivatie verbeteren, organisatie-ontwikkeling en verandering en emloyer branding.
Maar belangrijk is wel hoe je het gebruikt en inricht. Zo maar wat instrumenten inzetten is op zich leuk, maar het kan effectiever als je goed bedenkt wat de organisatie nodig heeft. Kijk maar eens op gezondinbedrijf.com. Groeten Diederik Gallas