Steeds meer bedrijven zien de noodzaak in van een preventief vitaliteitsbeleid. In 2015 hanteerde 27% van de MKB’ers een vitaliteitsbeleid (MKB marktmonitor). Maar bedrijven staan voor een grote uitdaging omdat het nog onbekend terrein is en er nog veel barrières op de loer liggen. Feit is wel dat het geld oplevert zodra een bedrijf tijd, energie en geld investeert in de ontwikkeling van een strategisch vitaliteitsbeleid en de vertaling naar een vitaliteitsprogramma (Rijksoverheid).

Wat is vitaliteit?

Vitaliteit gaat over mentale en fysieke levenskracht en bruisende energie. Jezelf sterk en fit voelen waardoor je weerbaarder bent en beschikt over grote doorzettingsvermogen en voldoende energie om de hoge werkdruk te handhaven in combinatie met je privé leven. Vitaliteit vormt dan ook de fundatie, het is een basisbehoefte.

Daarbij vormen vitale werknemers een vitale organisatie. Collega’s die met passie en plezier werken en die een goede balans ervaren tussen werk en privé. Een vitale organisatie is wendbaar, innovatief, toekomstbestendig en kent tevreden werknemers en klanten.

De toegevoegde waarde

Een integraal vitaliteitsbeleid levert een belangrijke bijdrage aan de toekomstbestendigheid van een organisatie. Zo verschuift de verantwoordelijkheid steeds meer naar de werkgever; uitgaande van de jaarlijkse verzuimkosten die worden veroorzaakt door stress, overgewicht, RSI en blessures (Ministerie van VWS).

Daarbij moet een organisatie zich kunnen aanpassen aan de snelle veranderingen in de omgeving, is de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd en is de vergrijzing en de maatschappelijke gezondheidsproblematiek een thema waar organisaties zich mee bezig moeten houden.

Door middel van een integraal vitaliteitsbeleid kan een organisatie direct inspelen op deze vraagstukken waardoor obstakels in de toekomst voorkomen kunnen worden en u grip krijgt op uw verzuim.

Kwalitatieve vitaliteitsprogramma’s

dienen een onderdeel te zijn van uw vitaliteitsbeleid. Vitale werknemers zijn kostenbesparend en zorgen voor betere organisatieresultaten. Hierdoor kan een organisatie productieverlies, arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim voorkomen en kunnen werknemers in goede gezondheid hun pensioen behalen. Maar hoe behaalt u de bovenstaande voordelen?

Sommige bedrijven zijn voornamelijk bezig met het creëren van draagvlak en bewustwording middels bootcamps en gezondheidsworkshops. Dit is een goed initiatief, maar zal niet zozeer een bijdrage leveren aan uw verzuimbeleid en de jaarlijkse verzuimkosten. Het kan zelfs zo zijn dat u meer kosten maakt omdat sporters ook meer risico lopen op een blessure. Vooral wanneer men niet weet hoe het lichaam beweegt en welke oefeningen zij wel, of beter niet moeten doen.

Belangrijk is om een op maat gemaakt vitaliteitsprogramma aan te bieden. Wat is de behoefte van de werknemer? Heeft de werknemer wellicht behoefte aan ontwikkelingsmogelijkheden, is de werkbelasting wellicht te hoog of heeft de werknemer fysieke klachten. Maatwerk, vitaliteitsmanagement en de benodigde kennis van health professionals wordt dan ook ruimschoots onderschat door organisaties. 

Conclusie

31% Van de MKB’ers is het eens met de stelling dat vitaliteit de volledige verantwoordelijkheid is van de werknemer (marktmonitor). Terwijl diverse studies en praktijkvoorbeelden aantonen dat de investering in vitaliteit wel degelijk zijn vruchten afwerpt. Uit onderzoek van het International Social Security Association, Geneva, 2012 blijkt dat 1 euro 2,20 oplevert.

Bedrijven dienen allereerst de problematiek te analyseren van hun eigen branche, verzuimbeleid en werknemers waarna er een integraal vitaliteitsbeleid ontwikkelt kan worden die is afgestemd op zowel de interne als de externe uitdagingen van organisaties.

Daarnaast dienen organisaties maatwerk aan te leveren zodra zij starten met een vitaliteitsprogramma. Werken aan de gezondheid van mensen vraagt om kennis, praktijkervaring en inzicht, en dient niet onderschat te worden omdat een organisatie juist kosten maakt zodra het vitaliteitsprogramma niet aan de kwaliteitseisen voldoet. 

Volg ons ook op twitter: @vitaalbestaan

Aantal keer bekeken: 267

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland