Verschillende media berichtten vorige week over een belangrijke uitspraak van het Hof van Justitie EG. De uitspraak gaat over ‘overgang van onderneming’. Maar wat is er nu zo belangrijk of nieuw aan deze uitspraak?

De meesten van u zijn, als HR-professionals, bekend met het fenomeen overgang van onderneming. In een Europese richtlijn en ook in de Nederlandse wet (die is gebaseerd op deze richtlijn), is de bescherming van werknemers geregeld bij een overname van de ‘onderneming’ van hun werkgever door een andere partij. Het begrip ‘onderneming’ wordt ruim uitgelegd. Het moet gaan om een economische activiteit met een eigen doelstelling en identiteit. Ook een bedrijfsonderdeel kan als onderneming worden beschouwd wanneer het in voldoende mate los staat van de overige elementen van de onderneming, zoals de schoonmaakafdeling. Het moet gaan om een overdracht van ondernemingsactiviteiten, zoals de overgang van gebouwen, inventaris, klanten, knowhow, etc. Als er sprake is van een overgang van onderneming gaan de medewerkers van rechtswege mee over naar de overnemende partij. De verkrijger moet aan de werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden (zoals loon) bieden als voor de overgang. Over de vraag of er sprake is van een overgang van onderneming wordt veel geprocedeerd binnen Nederland en de rest van Europa.

HvJ EG 21 oktober 2010
Wat is er nu bijzonder aan de “Heineken-zaak”? Binnen het Heineken concern waren alle werknemers in dienst van één personeelsvennootschap. Het personeel werd vervolgens gedetacheerd bij de verschillende werkmaatschappijen. Eén van deze werkmaatschappijen, die verantwoordelijk was voor de catering binnen Heineken, werd overgenomen door Albron Catering. In de Nederlandse wet staat dat: als gevolg van de overgang van een onderneming de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege mee overgaan op de verkrijger. In het geval van Heineken werd de werkmaatschappij overgedragen en niet de personeelsvennootschap waarmee de werknemers een arbeidsovereenkomst hadden. Al enkele jaren oordeelden Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen dat hier geen sprake is van overgang van onderneming, omdat de juridische (contractuele) werkgever niet wordt overgedragen. Albron Catering bood de werknemers een arbeidsovereenkomst aan, maar wel tegen slechtere arbeidsvoorwaarden dan zij bij Heineken hadden.

Uiteindelijk is deze zaak bij het Hof van Justitie terechtgekomen. Het Hof van Justitie heeft de Europese richtlijn erbij gepakt, waar ook de Nederlandse wet op is gebaseerd. In de tekst van de richtlijn staat dat de rechten en verplichtingen mee overgaan die bestonden uit een op het tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking. De richtlijn is dus ruimer geformuleerd dan de Nederlandse wet. Het Hof van Justitie legt uit dat er ook sprake is van overgang van onderneming wanneer de werknemers feitelijk in dienst zijn van de personeelsvennootschap, maar werkzaamheden verrichten voor een werkmaatschappij. Het moet dan wel gaan om een permanente detachering bij de werkmaatschappij die wordt overgedragen.

Wat nu?
Wat gaat de Nederlandse rechter nu doen? De Nederlandse wettekst is niet in overeenstemming met de Europese richtlijn. De wetgever zal de Nederlandse wet moeten aanpassen. In ieder geval is het voor u van belang om bij een overgang van onderneming goed na te gaan welke werknemers feitelijk werkzaam zijn bij het onderdeel dat overgaat, omdat deze werknemers als gevolg van de overgang van onderneming (toch) mee over kunnen gaan naar de verkrijger. Als het bedrijf waar u werkzaam bent bepaalde activiteiten wenst over te nemen, is het ook van belang om goed na te gaan welke werknemers bij dat bedrijfsonderdeel zijn gedetacheerd. Deze werknemers kunnen immers van rechtswege bij uw bedrijf in dienst treden.

Aantal keer bekeken: 313

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland