Gisteren liep ik, uitgenodigd door een goede vriend, mee met het jaarlijkse “maatjestoernooi”. Achttien holes, voorwaar geen sinecure, je loopt ongeveer 7.5 kilometer en in mijn geval komt daar dan nog minstens zo’n afstand bij, door afzwaaiers en het zoeken naar ballen in de “rough”. Na afloop is er altijd een gezellig samenzijn en gelegenheid tot netwerken. Als er dan iemand vraagt wat ik voor de kost doe (de meesten zijn “pensionado’s”) tref ik meestal een gewillig oor. De man tegenover mij vroeg: “Mediation wat is dat dan?” Ik stelde een wedervraag, omdat ik wel eens wil weten wat mensen, na pakweg 25-30 jaar mediation in Nederland, inmiddels hebben opgepikt.

Echtscheiding
“Nou ik denk dat jij dan steeds met echtparen ruzies zit op te lossen, regelingen voor de kinderen treft of ze bij hun scheiding helpt”, zei hij. Dat merk ik vaker Mediation is in echtscheidingsland gemeengoed geworden in de zakelijke sfeer en bij arbeidsconflicten is nog enig missiewerk te verrichten.

De-juridiseren
“O ja sorry”, zei ik tegen de man, “ik had er bij moeten zeggen dat ik arbeidsmediator ben. Ik bemiddel in arbeidsconflicten en zakelijke conflicten”. Het is opmerkelijk dat mensen, zodra het onderwerp arbeidsconflict aan de orde komt heel snel denken in termen van ontslag en de gang naar de rechter. Dan leg ik uit dat mediation is bedoeld om te de-juridiseren en daarom begint met een aantal vaste uitgangspunten, die in een mediationovereenkomst staan en die maken dat er een veilige gespreksomgeving ontstaat, waarin alles kan worden besproken. Ook ontslag kan worden overeengekomen, dat wordt een exit-mediation genoemd in ons jargon. Mediation is vrijwillig niemand kan je ertoe verplichten hoewel… in arbeidsverhoudingen is er toch vaak wel druk van buiten door UWV en de rechter.

Succesfactoren
Belangrijker is daarom misschien nog wel “de wil om er uit te komen”. Een extra succesfactor wordt gevormd doordat partijen de relatie van belang vinden, zelfs als ze uiteen gaan. Ex-werknemers zijn ook stakeholders en als de boosheid is verdwenen, nog steeds jouw ambassadeur. Het gezamenlijk belang vergroot de kansen op gezamenlijk gedragen oplossingen.

Wet buiten spel
Maar weinig mensen weten dat daarvoor zelfs de wet buiten spel mag worden gezet, mits de gemaakte afspraken niet in strijd zijn met “de goede zeden en de openbare orde”. Als je dat vertelt dan zie je, je toehoorders kijken met een blik van “ja hoor… ”. Ze geloven er geen snars van.

Kip ik heb je
“Oké”, zei de man tegenover mij, “jij zorgt dus voor oplossingen bij arbeidsconflicten en geeft de werkgever en de werknemer advies over wat die moeten doen”. “Nou nee…”, wilde ik gaan zeggen, “partijen komen zelf met oplossingen…” maar de man vervolgde zijn relaas. “Maar hoe zit het dan als het niet lukt? Lang niet alle mediations komen tot een goed einde en wat is dan jouw waarde… voor zo’n werkgever. Hij moet je wel betalen en heeft geen oplossing”. De man keek mij snaaks aan met een blik van “kip ik heb je”, probeer je daar maar eens uit te redden. Dan nog maar wat feiten en cijfers er tegenaan. “75 % van de mediations komt tot een oplossing”, zei ik. Zo te zien maakte dat geen indruk. “Van de rest is bekend dat daar ook het leeuwendeel alsnog wordt opgelost en slechts een gering percentage eindigt alsnog bij de rechter”, vervolgde ik. “Ja dat begrijp ik”, zei de man. Hij had beet en was niet van plan deze vis te laten ontsnappen, “maar die paar mediations, die niet lukken die bedoel ik, daar moet die werkgever wel voor betalen en wat is dan jouw waarde”. Ik zat te wikken en te wegen, hoeveel energie steek ik hier in. Vermoedelijk maakt het niet uit wat ik zeg. Het gaat hem om de mediations die niet worden opgelost en hij legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij mij en dat is voor deze avond prima. Toch wilde ik de man niet met een verkeerd beeld naar huis laten gaan.

Halfvol of halfleeg?
Ach mijn glas was halfvol en mijn permissie nog niet verlopen. Ik vatte ondanks de stroom “ja maars” de belangrijkste zaken nog eens samen.
• mediation is vrijwillig
• het doel is er uit te komen en niet wie er gelijk heeft
• werkgever en werknemer kunnen afspraken maken over de verdeling van de rekening
• verzekeraars vergoeden vaak een deel of de gehele mediation
• dat mediators experts zijn in conflicten, ze faciliteren het gesprek, zijn onafhankelijk en onpartijdig en dragen en zelf geen oplossingen aan, dat kunnen “partijen” veel beter.
• dat er bij mediations die worden beëindigd zonder volledige overeenstemming meestal nog wel deelakkoorden worden gesloten
• dat er soms nog een punt is dat door partijen niet kan worden opgelost en dat voor arbitrage of een uitspraak van de rechter in aanmerking komt.
• dat……
Inmiddels was het glas van de man halfleeg en ik heb de indruk dat dat voor hem altijd zo is. Hij nam een laatste slok, stond op en gaf me een ferme hand en zei: “bedankt voor het fijne gesprek tot een volgende keer”…

Aantal keer bekeken: 350

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Jan van Omme on 15 juli 2013 at 8:14pm

Zo is het maar net Bert!

En wanneer men over de kosten begint; wat kost een tijd in de ziektewet, een reïntegratietraject wat bij voorbaat tot mislukken gedoemd is, en een rechtsgang met dure juristen? Om nog maar te zwijgen van de psychische schade bij werknemer door alle ellende...

Een goede mediation kan heel veel narigheid voorkomen!