Kan een werkgever referenties over een sollicitant opvragen zonder diens toestemming? En is hij verplicht het resultaat aan hem of haar mee te delen?

Welke regels gelden er voor referenties? Om maar met de deur in huis te vallen, in onze privacywetgeving zijn geen regels opgenomen waar werkgevers zich aan moeten houden als zij informatie verstrekken over solliciterende (oud-)collega’s. Die zijn er ook niet voor een selecteur die graag in het arbeidsverleden van een sollicitant wil spitten.


Regels referenties uit de NVP Sollicitatiecode

Wel zijn er richtlijnen voor referenties, die zijn opgenomen in de Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Maar de richtlijn over referenties omvat slechts een paar regels in het hele document:

‘De verkregen openbare informatie zal, indien relevant, met de sollicitant worden besproken, met uitdrukkelijke vermelding van de bron. Indien een referentie wordt opgevraagd bij derden of indien nader onderzoek noodzakelijk is, wordt daartoe aan de sollicitant vooraf om toestemming gevraagd, tenzij deze toestemming op grond van de wet of nadere regelgeving niet vereist is.’ (NVP Sollicitatiecode)


Kortom, echte regels zijn er niet. Maar er zijn wel adviezen voor de selecteur om de voorspellende waarde van dit selectiemiddel te vergroten en om een fantast te ontmaskeren. Want niemand wil natuurlijk geopereerd worden door een chirurg die niet over de vereiste papieren beschikt en onervaren is. Maar ook om een eventuele vervelende werkgeschiedenis te onthullen. Zoals gebeurde in de rechtszaak tussen een werknemer en zijn oud-werkgever die een negatieve referentie over de man afgaf.


Klik hier voor de gehele blog en lees meer over de voor- en nadelen van referenties en over de aandachtspunten van referentie-checks.

Aantal keer bekeken: 852

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland