Bedrijven kunnen weer subsidie aanvragen voor nieuwe duurzame-inzetbaarheidsprojecten.

Voor de derde keer trekt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een subsidiepot open om werknemers langer vitaal en inzetbaar te houden. In september kunnen samenwerkende werkgevers een aanvraag indienen voor hun duurzame inzetbaarheidsproject. De subsidiepot bevat 12,5 miljoen euro, zo bericht de Staatscourant.

Het geld is afkomstig uit het Europees Sociaal Fonds en de regeling heet ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’. Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen een subsidieaanvraag doen. Daarmee kunnen ze plannen financieren die leiden tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Dat kan gaan over gezond en veilig werken, goed werkgeverschap en arbeidsmobiliteit.

De eerste aanvraagperiode loopt van 19 september tot 28 oktober 2016. Voor de ESF-regeling gelden een aantal criteria. De subsidiabele kosten bedragen maximaal € 500.000, in een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50 procent van het project. Partijen zullen dus zelf een eigen deel moeten investeren. Dit najaar zal er ook, net als in 2014 en 2015, een bedrag beschikbaar komen waar individuele werkgevers een beroep op kunnen doen ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden. (Bron: PW De Gids)

TIP: Inspiratie opdoen om uw medewerkers vitaal te houden? Kom naar het Congres Over Duurzame Inzetbaarheid op 23 juni. Bekijk hier het programma.

Aantal keer bekeken: 139

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland