Wanneer een werknemer na 2 jaar ziekte niet meer in staat is om een inkomen te verdienen dat 20% van zijn oorspronkelijke salaris is, spreken we van volledige arbeidsongeschiktheid. Hij ontvangt een WIA-uitkering. Maar welke? Er zijn namelijk twee soorten. Afhankelijk van het feit of de arbeidsongeschiktheid wel of niet als duurzaam wordt beoordeeld, krijgt de werknemer de ene dan wel de andere uitkering toegekend. Een beslissing met grote financiële consequenties voor jou als werkgever.

Wel duurzaam: IVA
IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De IVA-uitkering wordt toegekend aan werknemers die niet meer gaan herstellen (verbetering belastbaarheid is uitgesloten) of wanneer de kans op herstel zeer klein is (verbetering van de belastbaarheid is niet of nauwelijks te verwachten). De werknemer ontvangt een uitkering die 75% van het oorspronkelijke loon is tot aan zijn 65e.

Niet duurzaam: WGA
WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Anders dan de naam doet vermoeden, vallen ook werknemers die volledig worden afgekeurd, maar bij wie er een meer dan geringe kans bestaat op herstel, onder de WGA-regeling. De uitkeringshoogte is iets ingewikkelder. De uitkering is de eerste 2 maanden 75% van het oorspronkelijke loon. Daarna volgt een periode (duur is afhankelijk van het arbeidsverleden) van 70% van dat loon. Tot slot ontvangt hij een uitkering ter hoogte van een percentage van het minimumloon.

En nu komt het, de consequenties voor de werkgever zijn niet gering! De uitkeringslasten van de IVA-uitkering worden betaald uit algemene middelen. De uitkeringslasten van de WGA-uitkering worden echter doorbelast aan de werkgever bij wie de werknemer is uitgevallen. Met andere woorden: het verschil tussen wel of niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt is voor de werkgever gigantisch. Het betekent dat de kosten van de WGA-uitkering, in het slechtste geval nog 10 jaar lang, aan hem zal worden doorbelast!

Ik ben inmiddels regelmatig tegengekomen dat werknemers door het UWV onder de WGA-regeling werden geplaatst terwijl er sprake was van een IVA-situatie. Mijn advies: ga altijd in bezwaar als jouw werknemer volledig, maar niet-duurzaam arbeidsongeschikt wordt beoordeeld. Door middel van de bezwaarprocedure kun je nagaan of de verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige van het UWV correct en zorgvuldig hebben gehandeld in de totstandkoming van hun beslissing. Een succesvol bezwaar kan je letterlijk tonnen aan schade schelen.

Mark Idzinga, juni 2011

Nooit meer een artikel van mij missen? Laat je e-mailadres achter op www.markidzinga.nl

Aantal keer bekeken: 3121

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Judit Wassing on 28 juni 2011 at 11:03am
Beste Mark,

volgens mij is er bij 80-100 WGA sprake van een loonaanvullingsuitkering ipv een vervolguitkering ná de loongerelateerde uitkering. Dat betekent dat er niet wordt getoetst op de restverdiencapaciteit en dus niet hoeft te worden voldaan aan de inkomenseis om 70% van het laatst verdiende loon te ontvangen. Er is dus geen sprake van 70% van minimumloon.

Eventuele inkomsten tijdens WGA 80-100 worden uiteraard wel verrekend. In dat kader is het stimuleren van werkhervatting voor de oude werkgever financieel aantrekkelijk omdat minder loonaanvulling hoeft te worden betaald. Voor de betrokken werknemer ook gunstig, want hij/zij genereert daarmee een hoger totaalinkomen.

Het is raadzaam om als oud werkgever vinger aan de pols te houden, zeker bij 80-100 WGA. Bij verslechtering van de gezondheid of het ontbreken/wegvallen van herstelkansen kan je een herkeuring aanvragen om alsnog IVA toegekend te krijgen. Bijvoorbeeld als na een jaar blijkt dat er geen verbetering te verwachten is kan alsnog IVA van toepassing zijn en dus de kosten van de WGA uitkering voor de oude werkgever komen te vervallen. Voor de werknemer ook gunstiger, want IVA keert 75% uit ipv 70%.
Reactie van Mark Idzinga on 27 juni 2011 at 9:05pm
Klopt Rachel, goeie toevoeging: controleer altijd goed de beschikking gedifferentieerde premie WGA!
Reactie van Rachel Vermazen on 27 juni 2011 at 7:59pm
Helemaal met je eens! Wij hadden een werknemer die 80-100 in de WGA terechtkwam, terwijl verbetering van de belastbaarheid nihil was. Op advies van onze ardbeidsdeskundige hebben we hem bezwaar laten aantekenen en we hebben de werknemer zojuist de IVA in gekregen. Foutje van het UWV. Doe je niets als werkgever, dan betaal je gewoon de kosten! Let er wel op dat je een arbeidsdeskundige het bezwaar moet laten doen, want alleen die mag de medische gegevens inzien.

Tip: Zodra een werknemer van WGA naar de IVA doorstroomt (met terugwerkende kracht), houdt dan wel het jaarlijkse overzicht van de belastingdienst in de gaten. Het UWV wil nog wel eens "vergeten" de wijziging aan te passen, waardoor je gewoon door blijft betalen voor deze werknemer.