Werken in de zorg is weer eens een actueel onderwerp. Je kunt de klok erop gelijk zetten, eens in de zoveel tijd wordt de discussie over tekorten danwel overschotten weer opgerakeld. Dan is er weer en tekort aan instroom op de zorgopleidingen, daarna worden er weer teveel zorgprofessionals opgeleid. Met als gevolg dat de zorg altijd achter de feiten aanholt.

Wat mij nou elke keer weer verbaast is dat er kennelijk weinig op basis van concrete data wordt gestuurd. Hoe lang weten we nou al niet dat de vergrijzing doorzet? Toch zeker al enkele tientallen jaren. En sinds wanneer is bekend dat wij alsmaar ouder en ouder worden? Toch ook niet sinds vanochtend? En wanneer is gestart met de invoering van de WMO? Die heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat mensen langer thuis blijven wonen en pas naar een verpleeghuis gaan als het echt niet anders kan. Er wordt sindsdien veel gewerkt in wijkteams, dat vraagt een ander type zorgprofessional. En dit zijn nog maar enkele van de vele veranderingen in de zorg. En ondanks al die ontwikkelingen hobbelt de arbeidsmarkt er al jaren hopeloos achteraan.

Met de discussie die Hugo Borst heeft aangezwengeld is het weer eens zover. Als we de experts mogen geloven zijn er wel 70.000 nieuwe zorgwerkers nodig! Dat is zoveel, dat alle studenten op het mbo vanaf nu zich niet meer mogen scholen tot kapper, loodgieter of bakker, maar en masse dienen te kiezen voor de zorg. Anders halen we dat astronomische getal nooit.

Al wordt het getal door allerhande deskundigen in twijfel getrokken, dat er een grote behoefte is aan nieuwe instroom staat buiten kijf. Maar zien we al campagnes, acties, open dagen bij opleidingen en zorginstellingen? Of steekt het ministerie een helpende hand toe? Nauwelijks.

Hoe is het nou toch mogelijk dat er bij de technologische ontwikkelingen in de zorg, terecht overigens, volop beweging is, in de vorm van innovatiepotjes, taskforces, noem maar op. Terwijl er voor het meest essentiële onderdeel van de zorg, het menselijk talent dat het allemaal moet gaan waarmaken, nauwelijks aandacht en geld is.

Ook voor deze discussie geldt dat, zoals ik ook in een eerder blogal betoogd heb, HR en marketing in de zorg intensief moeten gaan samenwerken om een vuist te kunnen maken.

Maar nog belangrijker, is het niet eens tijd dat er op landelijk niveau een soort deltaplan voor werken in de zorg komt? Niet een plan dat opgetuigd wordt met allerhande regie- en stuurgroepen, maar een praktisch ingestoken project met de juiste, beslissingsbevoegde mensen en instanties aan één tafel. Zorg, onderwijs, ministerie, politiek, zorgverzekeraars. Een club die op zeer korte termijn concrete plannen ontwikkelt en het mogelijk maakt dat zorginstellingen en –opleidingen direct aan de slag kunnen. Zodat we voor eens en altijd van die eeuwige discussie over wel of niet werven voor de zorg verlost zijn.

Ik bemoei me graag met het opzetten van zo’n project. Wie nog meer?

Aantal keer bekeken: 544

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Dick Klinkhamer on 27 januari 2017 at 8:48am

De zorg is wellicht het beste voorbeeld voor de kortzichtigheid van de arbeidsmarkt (in het bijzonder, maar ook voor het geheel) en het gebrek aan (politieke) visie met betrekking tot de uit de hand lopende financiering van de zorgvraag (door met name de vergrijzing, denk ook aan de capaciteitsproblemen door de verdere verschuiving van intramuraal naar extramuraal uit puur kostenoogpunt. Het overlaten aan de marktwerking gaat het dus niet worden, dat is misschien wel de grootste achterliggende factor die de problemen juist in de hand heeft gewerkt.
Een deltaplan is met het oog op de periode tot 2040 (de nivellering van de vergrijzing) één van de allergrote thema's waar de politiek snel een antwoord op dient te geven.

Reactie van Birgitte van de Water on 24 januari 2017 at 12:37pm

Beste Joost, dank voor deze hartekreet en "hart onder de riem". Ik wil mij ook graag inzetten en daarom deel ik je artikel op mijn LinkedIn pagina.