Werkgever aansprakelijk geacht voor burn-out

 

Een werkneemster, 60 jaar, is arbeidsongeschikt geraakt met als gevolg een burn-out. De arbeidsovereenkomst is vervolgens met toestemming van de CWI opgezegd. De werkneemster stelt de werkgever aansprakelijk voor de schade die zij als gevolg van de burn-out heeft geleden en nog steeds lijdt. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan, de vordering van werkneemster wordt afgewezen. Tegen dit oordeel gaat de werkneemster in hoger beroep.

Het hof stelt dat er sprake was van een hoge werkdruk. Er was niet 40 uur maar 60 uur per week gewerkt. De werkgever had moeten weten dat de werkneemster een groot risico liep om burn-outklachten te krijgen. De werkgever had een vinger aan de pols moeten houden om dit te verkomen.

Het hof onderkent wel dat de werkneemster niet liet blijken dat zij het werk te veel vond, en dat zij het werk (eigenlijk) niet aan kon. Volgens het hof doet dit echter niet af aan de verplichting van de werkgever om zelf na te gaan of de werkneemster niet te veel werk op zich neemt.

Daarbij neemt het hof in aanmerking dat de werkgever wist dat de werkneemster moeite had om werkzaamheden te delegeren, dat zij perfectionistisch was tot op het detail en dat zij moeite had los te komen van het werk.

 De werkgever heeft volgens het hof dan ook zijn zorgplicht geschonden, zodat hij aansprakelijk is voor alle schade die de werkneemster als gevolg van de burn-out lijdt.

Ook uit deze zaak blijkt weer hoever de zorgplicht van de werkgever ter voorkoming van overwerktheid (en in het verlengde daarvan mogelijk een burn-out) kan strekken. Het advies is dan ook om een duidelijk arbeidstijdbeleid te hanteren én alert te reageren op signalen dat een werknemer last heeft van te hoge werkdruk , zodat dergelijke forse claims worden vermeden. Bijzonder is in deze uitspraak, dat de werkgever extra alert had moeten zijn, gezien de psychologische predispositie van de werknemer voor burn-out klachten die zou blijken uit de meegewogen feiten (moeite delegeren en loskomen van werk, perfectionisme)...

 

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 9 november 2010, LJN: BO4408

 

www.hrmcollege.nl

 

Aantal keer bekeken: 279

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Doreen Raaijmakers on 3 januari 2011 at 1:44pm

Heel begrijpelijk dat het Gerechtshof in eerste instantie meeging met de werkgever. Immers, mensen zijn tot bepaalde mate zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijk welzijn. En van hard werken en lange dagen maken wordt niet iedereen ziek.

 

Toch volkomen terecht dat in hoger beroep de werkgever aansprakelijk gesteld is. Laat het een goede les zijn voor dit bedrijf en andere organisaties, dat kennis over je medewerkers, bijvoorbeeld door middel van een goede persoonlijkheidstest, belangrijk is om te gebruiken in het bepalen van het belastingsniveau.

Niet iedere medewerker heeft de mentaliteit van een zelfstandig ondernemer, maar is daarmee nog altijd een potentieel goede werknemer.


Bedrijven investeren, wat mij betreft, te weinig in het welbevinden van hun mensen.

Ze weten veelal niet wie ze in huis hebben.

Ze willen bij voorkeur puur arbeidscontextgerichte begeleiding en opleiding geven.

Ze zijn huiverig te investeren in een goede dialoog met hun medewerkers.

 

Veel bedrijven zijn, wat mij betreft, nog altijd teveel gericht op het proces en de winst en vergeten dat medewerkers het belangrijkste kapitaal vormen van de organisatie. Door dat kapitaal goed te onderhouden, onderhoud je het bedrijf van binnenuit.

 

Burn-out kan gewoon voorkomen worden.

Overigens: arbeidsongeschikt vanwege burn-out lijkt me een zware conclusie. Zeker voor iemand die zo graag wil werken als de dame in dit verhaal. Passend werk en werkomgeving en de dame in kwestie leren goed haar eigen grenzen te ontdekken en te bewaken lijkt me voldoende om nog 4 jaar heerlijk deel te nemen op de arbeidsmarkt.

 

www.echeckn.com