Het aantal werklozen is opnieuw gedaald. Vooral mensen onder de 45 vonden werk.

De werkloosheid nam in augustus met 13 duizend personen af en komt nu uit op 8 procent van de beroepsbevolking. Zo bericht het CBS donderdag. De werkloosheid is nu voor de vierde maand op rij gedaald.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in augustus uit op 632 duizend personen. Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand gedaald. Grotendeels komt dit doordat er meer mensen daadwerkelijk aan de slag konden.

Minder 25- tot 45-jarigen werkloos

In augustus komt die daling van werkloosheid voornamelijk voor rekening van mensen jonger dan 45, die weer aan de slag konden. Het aantal werklozen in deze leeftijdsgroep is voor het eerst iets lager dan bij 45-plussers, waar de daling van de werkloosheid minder sterk was. Wel deed de groei van het aantal werkenden zich vooral voor bij de 45-plussers. De arbeidsparticipatie van deze groep vertoont echter al jaren een stijgende trend.

Minder WW-uitkeringen in de bouw

Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in augustus af met 1,5 procent tot 430 duizend. In augustus vorig jaar steeg het aantal uitkeringen nog met ruim 1 procent. Vanuit de bouwsector nam het aantal uitkeringen in augustus relatief het sterkst af. De bouw kampt al lange tijd met veel werkloosheid doordat er door de crisis weinig nieuwe projecten zijn. De sector onderwijs liet, zoals gebruikelijk in de zomerperiode, een sterke toename zien. De sector zorg, welzijn en cultuur vertoonde in augustus een bescheiden stijging.

Aantal keer bekeken: 90

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland