Wet werk en zekerheid: de wijzigingen op een rij

De Wet werk en zekerheid is op 10 juni aangenomen door de Eerste Kamer. Behalve de coalitiepartijen VVD en PvdA stemden ook CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP voor.

Tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer op 3 juni jl. is uitstel gevraagd voor een onderdeel van de wet die nu per 1 juli a.s. kan ingaan. De beoogde wijzigingen uit de wet met betrekking tot de verbetering van de positie van flexwerkers zijn doorgeschoven naar 1 juli 2015 (was 1 juli 2014). Hierdoor is er meer ruimte voor werkgevers om zich erop voor te kunnen bereiden.

Flexregels per 1 juli 2015

Werknemers met een tijdelijk contract krijgen vanaf 1 juli 2015 niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak op een vast contract. De tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van drie naar zes maanden, waardoor draaideurconstructies worden tegengegaan en het gebruik van nul-urencontracten wordt beperkt. Ook wordt de ontslagbescherming van payrollwerknemers verbeterd.

Ontslag en transitievergoeding

Er komt vanaf 1 juli 2015 één vaste route: ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat altijd via het UWV en ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. Nu krijgt de ene werknemer - via de kantonrechter - een gouden handdruk, terwijl de andere werknemer (via het UWV) zonder vergoeding op straat komt te staan. Dat verschil komt te vervallen.

Alle werknemers krijgen namelijk vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding als zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor scholing om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep. Voor kleine bedrijven komt een overgangstermijn; zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie. De vergoeding wordt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000 per jaar.

Duur WW teruggebracht

De maximale duur van door de overheid betaalde WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao overigens afspraken maken om de WW-uitkeringen na 24 maanden – tot 38 maanden – aan te vullen.

Minister Asscher heeft met de werkgevers en vakbonden afgesproken dat werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk worden begeleid om zo kort mogelijk werkloos te hoeven zijn. Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk aanvaarden. Als mensen dan minder loon krijgen dan de WW-uitkering bedraagt, wordt dat bedrag aangevuld vanuit de WW, zodat werken vanuit de WW altijd loont.

Arthur Hol, partner/advocaat De Koning Vergouwen advocaten, directeur HRM College.

 

Aantal keer bekeken: 482

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Adriana Schalken | Payroll Works on 17 juni 2014 at 2:44pm

Ik ben erg benieuwd of deze wijzigingen hun beoogde doel gaan halen. Er is vanuit veel kanten krietiek van mensen die bang zijn dat de positie van bijvoorbeeld flexwerkers alleen nog maar zal verslechteren. Zo op papier zien deze maatregelen er echter goed uit en ik hoop dan ook dat deze effect zullen hebben.

Groeten,

Adriana - Payroll Works