Als extern organisatieadviseur word ik ingehuurd om mijn onafhankelijkheid. Maar hoe dan ook ik ontkom er niet aan: ik adviseer op het kruispunt van belangen.

In veel gevallen is P&O mijn opdrachtgever, maar het komt ook regelmatig voor dat ik contact heb met de lijn. De opdrachten uit deze 2 richtingen lopen weleens uiteen, of anders gezegd: het referentiekader van de lijn is een ander dan dat van P&O en ook het belang kan anders zijn en daardoor kan de behoefte ook een tikkeltje anders liggen in wat zij van mij willen.
Zo komt het voor dat een lijnmanager om P&O heen gaat en ons direct benadert en bijvoorbeeld aangeeft dat hij wil dat wij op algemene compententies rapporteren in plaats van op de organisatiespecifieke competenties die P&O hanteert.

Wat is daarin dan mijn rol als extern adviseur?
- is het raadzaam om P&O op de hoogte te stellen van dit verzoek van de lijn?
- is het raadzaam op de lijnmanager te adviseren om met P&O in gesprek te gaan over de te hanteren lijn?
- is het raadzaam om de vraag van de lijnmanager in te willigen?

Kortom, mijn vraag: wat is wijsheid? Wat zou u raadzaam vinden in mijn positie of wat zou u zelf willen als lijnmanager of P&O'er?

Aantal keer bekeken: 239

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Marina Lauer on 23 november 2009 at 8:57pm
Hoi Muriel,

Het lijkt mij dat bij het aangaan van een opdracht voor een assessment er vooraf criteria voor de functie zijn vastgesteld door P&O en dat hierbij samenwerking is met de lijn. Er zal meestal ook een functieprofiel zijn op basis waarvan de kandidaat getest wordt. Dit zal ook gebruikt zijn bij de werving of de selectie die vooraf gegaan is aan het assessment. Dit profiel is dan ook in de regel opgesteld op basis van de vastgelegde functiebeschrijving met bijbehorende criteria en competenties. Het is dan vreemd als een manager een ander beeld heeft bij een functie dan de P&O functionaris. Als ik mij in jouw positie verplaats dan raad ik je aan om bij een dergelijk verzoek van de lijn bespreekbaar te maken. Hoe komt een lijnmanager aan andere criteria? Wat is hierover afgesproken binnen de organisatie? Een P&O zal ook met een bepaald voor ogen de opdracht bij jou uitzetten. Als het goed is wordt dit profiel dan ook met de manager doorgesproken. Je kunt bij het aanvaarden van een opdracht toetsen in hoeverre de lijn hierbij betrokken is om dit soort zaken achteraf te voorkomen. En wat is jouw eigen beeld bij de functie? Vind jij ook dat het profiel klopt met de vraagstelling? Als het goed is ken je de organisatie en kun je daarin ook een advies geven. En wellicht bedoelt de lijnmanager hetzelfde als P&O maar benoemt hij criteria anders? Ik denk wel dat de regel is dat als P&O jouw opdrachtgever is dat je dit wel met P&O moet bespreken. Welke bevoegdheid heeft de lijn? Daar zitten ook wel verschillen in per organisatie. Je kunt beter open kaart spelen, dan ben je het meest integer en zullen ze jouw advies ook eerder aanvaarden.

Groet,
Marina
Reactie van Wil Houtzager on 23 november 2009 at 5:13pm
Veel goede adviezen gezien. Mijn toevoeging: als de lijnmanager die vraag stelt geef dan meteen aan wat je opdracht is en dat zijn/haar vraag daarvan afwijkt. Zijn/haar reactie kan veel zeggen over het beeld dat deze heeft van P&O. Combineer dit beeld met je eigen (vaktechnische) opvatting om te bepalen welke interventie effectief kan zijn.
Reactie van Joke H.A. Buwalda-Wolters on 23 november 2009 at 3:53pm
Blijf altijd in de lijn van, en trouw aan, de opdrachtgever, in dit geval P&O. Lijnmanagers zou ik verwijzen naar P&O en P&O de aanbeveling doen om intensiever contact te houden met de lijn...
Dit dient discreet te geschieden om je positie bij de lijn (die je immers nodig hebt en kunt "gebruiken" voor je opdracht) niet te verstoren.
Ach ja, onze goede oude dr. Persolarie zei het al:
"Een goede adviseur komt altijd in conflict:
1) met het management,
2) met de medewerkers, of
3) met zichzelf."
Reactie van Petra Pupping on 23 november 2009 at 3:47pm
Hallo Muriel,

Ik zou kiezen voor 2 en ook aan te geven met welk dilemma je zit. Wellicht heb je inzicht in de verhouding tussen P&O en de lijn, is P&O bepalend of adviserend, is P&O geborgd in de organisatie bv door een directielid met P&O in de portefeuille? Mijn persoonlijke ervaring als P&O'er is dat initiatieven vanuit de lijn meer draagvlak en resultaat kennen, dan initiatieven vanuit P&O. En zonder Calimero te willen zijn, dat hoort bij ons vak!
Succes,
Petra Pupping
Reactie van Jan Piet Baas on 23 november 2009 at 1:44pm
Beste Muriel,

Belangrijkste is hoe jij je positie ziet? Tussen de regels door voel ik dat je met een loyaliteitsconflict worstelt: wie moet ik volgen. Waar raakt de situatie jou? Als je je hier van bewust wordt, dan zul je merken dat je misschien niet zo onafhankelijk bent. Misschien heb je ook een eigen belang. Dit maakt het moeilijk om boven de partijen te gaan staan en te zien wat wijsheid is in de gegeven situatie. Succes!
Reactie van Dorien de Wit on 23 november 2009 at 1:06pm
Ik zou de lijnmanager adviseren om met P&O in gesprek te gaan. Blijkbaar zit daar een knelpunt en zou het mooi zijn als dat besproken kan worden. Een organisatie heeft er geen voordeel aan om niet op 1 lijn te zitten en dat is natuurlijk van jou uit dan een mooi advies om ook dat probleem aan te kaarten en hopelijk op te lossen.
Reactie van E. B. (Liesbeth) van de Garde on 23 november 2009 at 12:47pm
Zondermeer de vraag van de lijnmanager inwilligen (3), maakt de rollen niet duidelijker. Van belang is ten eerste wie de opdrachtgever is en hoe de opdracht is gedefinieerd, ten tweede hoe rollen tussen P&O en lijnmanagement zijn verdeeld. Als lijnmanagement vervolgens zelf in traject instapt, is uitwisseling met P&O aan de orde over zowel inhoud van instap als aanleiding of achtergrond. Dat goed doorspreken maakt duidelijk wat de vervolgstap wordt. Transparantie van werken en onafhankelijkheid zijn elementair voor een goede opdrachtuitvoering.
Reactie van Wim de Roos on 23 november 2009 at 12:41pm
Vanuit jouw positie als adviseur: ontwikkel een eigen opvatting over wat het beste is voor dat bedrijf, uiteindelijk werk je voor een totale organisatie. Dus stel je voor dat je hierover ineens verslag moet doen bij de algemeen directeur. Heb het bedrijfsbelang voor ogen, daarna het individuele belang van de sollicitant, dan pas de toevallige interne opdrachtgever. de opvatting dat wie de rekening betaalt ook bepaalt hoe jij moet handelen lijkt mij levensgevaarlijk.
Reactie van Léon Algra on 21 november 2009 at 10:26am
Zoals Rolf al aangeeft, is de opdrachtgever degene die jou de opdracht geeft. Is dat P&O, dan is dat je gesprekspartner. Natuurlijk kun je 'de lijn' wel 'horen' , maar uiteindelijk verantwoord jij je werk aan de manager P&O. Belangrijk is wel om de opdracht goed te doorgronden, ter voorkoming dat iedereen zich P&O/HRM verantwoordelijke voelt.
Reactie van Rolf Baarda on 20 november 2009 at 3:40pm
Beste Muriel, een reactie van een collega. Les 1 voor adviseurs is voor mij altijd geweest: weet wie je opdrachtgever is. Als dat, zoals in jouw geval, P&O is, zal deze manager te allen tijde op je moeten kunnen vertrouwen. Waar je ook gaat of staat, hij/zij moet weten wat je doet, wie je spreekt, welke afspraken je maakt, welke toezeggingen je doet etc etc. Les 2: Verloochen je opdrachtgever nooit: als tijdens je opdracht kritische geluiden worden geuit t.a.v. bijvoorbeeld P&O, huil dan niet mee met de wolven in het bos. Adviseurs zijn altijd loyaal! Pas als je eigen integriteit in gevaar komt, heb je het recht, nee moet je, escaleren naar een hoger niveau.